Byd Cyw 4+

S4C

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Croeso i Ap Byd Cyw - ap llawn hwyl i blant chwilfrydig sy’n dwlu ar gemau, straeon a chaneuon.

Welcome to Cyw World - a fun filled app for kids who love games, stories, songs and exploration!

Wedi’i seilio ym myd lliwgar brand meithrin S4C, mae’r ap yn cynnwys gwahanol ardaloedd i blant chwarae a darganfod gyda’u hoff gymeriadau. Mae gweithgaredd arbennig i bob ardal, a llond y lle o bethau i chwarae â nhw - felly cofiwch dapio popeth ar y sgrin i ddod â’r byd yn fyw!

Gall plant dyfu blodau, ffrwythau a llysiau o’r hadau yng ngardd Cyw, a rhoi eu cynnyrch i Bolgi ei fwyta wrth wrando ar ganeuon Cyw ar y radio. Yn ardal Llew, gallan nhw drefnu’r blodau o ardd Cyw a chwarae pêl. Beth am chwarae cerddoriaeth gyda Plwmp a Deryn hefyd? Gall defnyddwyr newid rhwng dydd a nos, er mwyn canu gyda’r caneuon yn ystod y dydd a gwrando ar straeon amser gwely wrth i’r sêr ddisgleirio.

Gydag ystod o gemau i’w chwarae, mae llawer i fechgyn a merched ei brofi. Yn ‘Gêm y Fferm’, mae modd dewis sut i reoli tractor wrth fedi cnydau’r fferm, gan glirio pob cae cyn symud ymlaen. Wrth i’r haul fachlud, gall chwaraewyr cystadleuol geisio am sgôr uchel a chasglu sêr.

Gall chwaraewyr helpu Bolgi gasglu ei hoff fwydydd yn y gêm ‘Bwydo Bolgi’ sy’n gêm blatfform freuddwydiol i drio casglu cymaint â phosib o brydau cyn iddo ddeffro!

Wrth ddefnyddio’r ap, gall plant ennill gwobrau a datgloi nodweddion arbennig fel cân newydd i’r radio neu hedyn newydd i’r ardd, mae ennill gwobrau yn adborth positif i blant ifanc ac yn eu hannog i ddal ati. Dewch i Salon Llew i dorri, lliwio a steilio ei wallt yn barod i dynnu llun!

Mae’r ap Cymraeg yma’n fodd o annog chwarae a darganfod, felly gall siaradwyr rhugl a dysgwyr elwa o’i ddefnyddio. Mae hefyd adran gyda chyfrinair i oedolion, sy’n rhoi gwybodaeth i’r rhiant am ddefnydd eu plentyn o’r ap. Yn ogystal, mae modd golygu proffiliau ac mae yma ddolenni at wybodaeth bellach.

-----

Based in the colourful world of S4C’s preschool brand, this Cyw app features different play zones for children to explore with their favourite Cyw characters. In each zone is a special activity and loads of things to interact with - so be sure to click on everything to bring the characters and the world to life!

Children can grow flowers, fruit and vegetables from seeds in Cyw’s garden, and feed Bolgi their home-grown garden produce, while listening to his radio. In Llew’s zone, players arrange flowers they’ve picked from their garden and play ball. You can also jam with Plwmp and Deryn too! Toggle between the Day and Night modes to sing along with Cyw songs in the sunshine, and listen to original bedtime stories when the stars start to twinkle.

With a range of mini games to play, there is plenty to try out. In ‘Gêm y Fferm’, players customise their tractor controls and harvest the crops, aiming to clear the field before moving onto the next. In Bwydo Bolgi, players help Bolgi collect all his favourite food in a dreamlike platform game, how much can you get before he wakes up; and in Llew’s Salon you can cut and style his mane and dress him up ready to take a picture.

By engaging with the app, children can also earn rewards and unlock special bonus features. Whether it’s a new song to add to the library or a new seed to plant and grow in Cyw’s garden, earning rewards provides positive feedback and encourages children to try new things.

With up to four profiles available in the app, children can cultivate, play with and explore their own little Cyw World, even on shared devices. There is also a password-protected Parents Hub, allowing an insight into how your child is using the app, abilities to edit profiles, as well as links to further information and resources.

This Welsh language app is all about encouraging play and exploration, so both fluent and non-native Welsh speakers will be able to benefit from Cyw World.

What’s New

Version 1.7.0

Diweddariad gêm newydd

Mae gan Byd Cyw anrhegion i chi gyda’r diweddariad yma! Mae Triog wedi ymuno â’i ffrindiau gyda ardal newydd sbon a gêm sglefrfyrddio ac mae yna dân gwyllt yn yr awyr yn yr ardal nos. Gall rhieni nawr hefyd weld gweithgaredd eu plant yn yr adran rieni.
-----
New game update

Byd Cyw has some treats for you in this update! Triog has joined his friends in Byd Cyw with a brand new zone and skateboarding game and there's a fireworks display for the nighttime mode. Parents can see their child’s activity in the parents’ section.

Ratings and Reviews

4.1 out of 5
32 Ratings

32 Ratings

Banana review's games!!!!!!! ,

Amazing

This game is great if there was an option to rate it higher I would!!!!! However, I do think that there should be sounds like the animals making sounds or in the games! Anyways I would 100% recommend this game to everyone (even if you don’t speak Welsh!!!!)

OMGShay 92 ,

Character Improvements

Why not make all characters sound like actual animals, or make them talk? This is my excellent idea based on the Dolittle movie from 2020.

Auryn Clark ,

Thank you for updating the game...

Here’s another request.

Since Triog is added to the Cyw crew, can you add Triog’s zone aswell?

Thanks.

Developer Response ,

Thanks Auryn, Is it working better for you now?

App Privacy

The developer, S4C, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Entertainment
Games
Education
Entertainment
News
Education

You Might Also Like

Games
Games
Games
Games
Games
Games