e-Nabavke BiH 4+

App Impact

    • Free

Screenshots

Description

Mobilne aplikacije za elektronske javne nabavke u BiH omogućavaju svim poslovnim korisnicima da u mobilnim uslovima rada imaju puni pristup tržištu javnih nabavki, da putem mobilnog telefona budu obavješteni o svim prilikama za posao iz oblasti koja ih interesuje, te da mogu komunicirati sa ugovornim organima u vezi sa sa davanjem pojašnjenja za objavljene postupke.

Mobilna aplikacija predstavlja ekstenziju nacionalnog portala za e-Nabavke u BiH, dostupnog putem web sajta https://www.ejn.gov.ba/, prilagođene pametne telefonima i tabletima, a razvijena je za mobilne platforme.

Aplikacija ima ograničeni set funkcionalnosti i osnovna namjena joj je da registrovanim i anonimnim korisnicima omogući pretragu baze registrovanih i aktiviranih ugovornih organa i ponuđača, te pretragu i preuzimanja svih objavljenih obavještenja u postupcima javnih nabavki. Registovanim ponuđačima u sistemu, putem ove aplikacije je omogućeno  preuzimanja tenderske dokumentacije, te postavljanja zahtjeva za pojašnjenjem u vezi sa tenderskom dokumentacijom, dok ugovorni organi imaju mogućnost postavljanja pojašnjenja u vezi sa istom.
 
U mobilnoj aplikaciji implementiran je i sistem notifikacija tako da sistem ugovornie organe i ponuđače obavještava o određenim aktivnostima koje se dešavaju u sistemu. Administracija načina prijema notifikacija je također razvijena za sve  registrovane korisnike.

Sva pitanja, probleme i prijedloge za poboljšanja nam možete uputiti putem e-maila na ejn@javnenabavke.gov.ba a mi ćemo uraditi sve što je u našoj moći da mobilnu aplikaciju učinimo još vrijednijom i ugodnijom za njene korisnike.

S poštovanjem,
Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine

What’s New

Version 1.1.0

New version of app with bug fixes and general UI improvements.

App Privacy

The developer, App Impact, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Business
Business
Business
Reference
Business
Education

You Might Also Like

Business
Business
Finance
Finance
Finance
Finance