iPhone Screenshots

Description

Dyma Ap Fy Ardal Urdd Gobaith Cymru sy’n caniatáu chwilio am ddigwyddiadau Cymraeg i blant, pobl ifanc a theuluoedd ar draws Cymru. Mae disgrifad o’r holl nodweddion wedi eu nodi isod.

This is the Urdd Gobaith Cymru Fy Ardal (My area) bilingual app. You will be able to search for Welsh medium events for children, young people and families in your area. Its features are detailed below.

O fewn yr Ap byddwch yn gallu:

- Chwilio am ddigwyddiadau Cymraeg yn eich ardal chi trwy ddefnyddio côd post, ardal, math o weithgaredd neu oedran.
- Llyfrnodi digwyddiadau
- Ychwanegu’r digwyddiadau i’ch calendr
- Hoffi a rhannu digwyddiadau
- Gadael sylwadau am ddigwyddiadau


Within the App, it will be possible for you to:

- Search for Welsh language activities by postcode, area, type of activity or age group.
- Bookmark events
- Add events to your calendar
- Like and share events
- Leave comments on events

What’s New

Version 1.0.3

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Trwsio problem gyda rhai mapiau.

Fixed rendering problem with some maps.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Iestyn Wyn ,

Ap Arbennig

Lle arall gewch chi pob ddigwyddiad sydd yn y Gymraeg mewn un lle?.. Prin yw hyn! Felly mae'n grêt bod yr Urdd a'i partneriaethau yn gallu manteisio ar gyfle amhrisiadwy gan symud ymlaen gyda'r amser a thechnoleg... Gwych!!!

Cute Cate ,

Ap gret o dda

Wan mae'n plant i yn mynd allan or tŷ pob eiliad gyda clwb glee a pob peth

App Privacy

The developer, Moilin Cyf, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like