Screenshots

Description

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Jednogodzinne pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) i ozonu (O3) prezentowane są w postaci indeksu o sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Jednogodzinne pomiary stężeń tlenku węgla (CO) i benzenu (C6H6) prezentowane są w postaci znaczników o trzech rozmiarach w jednolitym kolorze. Ponadto aplikacja prezentuje prognozy jakości powietrza dla pyłu PM10, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) i ozonu (O3).

Informacje o jakości powietrza prezentowane są w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych wyników pomiarów.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:

Przy dostępie do internetu i włączonych usługach lokalizacyjnych aplikacja pokazuje dane z najbliższej stacji pomiarowej lub z innych wybranych stacji.
Aplikacja prezentuje prognozy jakości powietrza na dzień bieżący i dwa kolejne dni dla obszaru całej Polski.
Aplikacja wysyła powiadomienia push w pr

GŁÓWNE ELEMENTY:

- DANE Z NAJBLIŻSZEJ STACJI – wyświetlanie bieżących danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń ze stacji znajdującej się najbliżej użytkownika.

- MAPA DANYCH BIEŻĄCYCH – wyświetlanie bieżących danych dotyczących zanieczyszczeń ze wszystkich stacji automatycznych w Polsce.

- MAPA PROGNOZ – wyświetlanie map prognoz jakości powietrza na dzień dzisiejszy i dwa kolejne dni.

- WYSZUKAJ STACJĘ – lista działających w ramach PMŚ automatycznych stacji pomiarowych (adresy: miasto i ulica) i pozwalająca na wyświetlanie danych ze stacji po ich adresach.

- OSTRZEŻENIA – informacje o wystąpieniu wysokich stężeń zanieczyszczeń przekraczających poziomy informowania lub alarmowe.

- AKTUALNOŚCI – informacje o aktualnościach zamieszczanych na portalu jakości powietrza GIOŚ (np. informacje o publikacji raportów o jakości powietrza).

- ODWIEDŹ PORTAL GIOŚ – przekierowanie do portalu jakości powietrza GIOŚ.


Wyniki pomiarów prezentowane w aplikacji pochodzą z krajowej bazy danych jakości powietrza GIOŚ. Aktualizowane są co godzinę na podstawie danych rejestrowanych ze stacji pomiarowych PMŚ. Prezentowane przez aplikację dane pochodzą wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych PMŚ i nie są interpolowane. Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie. Dane prezentowane są w czasie lokalnym.

Prognozy jakości powietrza są opracowywane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i są codziennie aktualizowane.

Używanie GPS działającego w tle może zwiększyć zużycie baterii. Aplikacja wymaga połączenia z Internetem. Korzystanie z danych pakietowych może powodować naliczanie dodatkowych opłat.

Aplikację wykonał Evertop Sp. z o.o. na zlecenie GIOŚ w ramach projektu "Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie" w ramach Programu Operacyjnego PL03 "Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Rozbudowę aplikacji sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aplikacja jest oficjalną aplikacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

NOWOŚCI:
Wprowadzono nowy sposób prezentowania jednogodzinnych wyników pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla.
Dodano moduł „Mapa prognoz” prezentujący prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, dwutlenkiem azotu (NO2), w sezonie zimowym dwutlenkiem siarki (SO2), a w sezonie letnim ozonem troposferycznym (O3). W panelu ustawień dostępnym w prawej górnej części ekranu możliwy jest wybór rodzaju oraz dnia prognozy (prognoza na dzień bieżący i dwa kolejne dni).

What’s New

Version 1.2.0

Wprowadzono nowy sposób prezentowania jednogodzinnych wyników pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla.

Ratings and Reviews

piotrpietras ,

Bardzo przeklamany ! Nie polecam

Od kiedy Krakow czy Katowice zima maja bardzo dobra jakość powietrza? Plume duzo bardziej wiarygodny

App Privacy

The developer, Chief Inspectorate of Environmental Protection, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like