Screenshots

Description

Aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Jakość powietrza w Polsce” prezentuje dane bieżące o jakości powietrza z automatycznych stacji pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dane dotyczą aktualnych stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6) i ozonu (O3). Ponadto aplikacja prezentuje prognozy jakości powietrza dla pyłu PM10, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) i ozonu (O3).
Wyniki pomiarów podawane są w postaci indeksu - sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.
Infomacje o jakości powietrza prezentowane są w postaci mapy, wykresów oraz zestawień szczegółowych wyników pomiarów.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:
·Przy dostępie do internetu i włączonych usługach lokalizacyjnych aplikacja pokazuje dane z najbliższej stacji pomiarowej lub z innych wybranych stacji.
· Aplikacja prezentuje prognozy jakości powietrza na dzień bieżący i dwa kolejne dni dla obszaru całej Polski.
· Aplikacja wysyła powiadomienia push w przypadku wystąpienia przekroczeń poziomów informowania lub alarmowych zanieczyszczeń oraz przy okazji publikacji nowych aktualności na portalu jakości powietrza GIOŚ.

GŁÓWNE ELEMENTY:
DANE Z NAJBLIŻSZEJ STACJI – wyświetlanie bieżących danych dotyczących stężeń zanieczyszczeń ze stacji znajdującej się najbliżej użytkownika.

MAPA DANYCH BIEŻĄCYCH – wyświetlanie bieżących danych dotyczących zanieczyszczeń ze wszystkich stacji automatycznych w Polsce.
MAPA PROGNOZ – wyświetlanie map prognoz jakości powietrza na dzień dzisiejszy i dwa kolejne dni.
WYSZUKAJ STACJE – lista działających w ramach PMŚ automatycznych stacji pomiarowych (adresy: miasto i ulica) i pozwalająca na wyświetlanie danych ze stacji po ich adresach.

OSTRZEŻENIA – informacje o wystąpieniu wysokich stężeń zanieczyszczeń przekraczających poziomy informowania lub alarmowe.

AKTUALNOŚCI – informacje o aktualnościach zamieszczanych na portalu jakości powietrza GIOŚ (np. informacje o publikacji raportów o jakości powietrza).

ODWIEDZ PORTAL GIOŚ – przekierowanie do portalu jakości powietrza GIOŚ.

Wyniki pomiarów prezentowane w aplikacji pochodzą z krajowej bazy danych jakości powietrza GIOŚ. Aktualizowane są co godzinę na podstawie danych rejestrowanych ze stacji pomiarowych PMŚ.

Prezentowane przez aplikację dane pochodzą wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych PMŚ i nie są interpolowane.

Prezentowane dane są przed ostateczną weryfikacją i mogą ulec zmianie. Dane prezentowane są w czasie lokalnym.
Prognozy jakości powietrza są opracowywane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy i są codziennie aktualizowane.
Używanie GPS działającego w tle może zwiększyć zużycie baterii. Aplikacja wymaga połączenia z Internetem. Korzystanie z danych pakietowych może powodować naliczanie dodatkowych opłat.

Aplikację wykonał Evertop Sp. z o.o. na zlecenie GIOŚ w ramach projektu "Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie" w ramach Programu Operacyjnego PL03 "Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Rozbudowę aplikacji sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Aplikacja jest oficjalną aplikacją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

What’s New

Version 1.1.0

Dodano moduł „Mapa prognoz” prezentujący prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, dwutlenkiem azotu (NO2), w sezonie zimowym dwutlenkiem siarki (SO2), a w sezonie letnim ozonem troposferycznym (O3). W panelu ustawień dostępnym w prawej górnej części ekranu możliwy jest wybór rodzaju oraz dnia prognozy (prognoza na dzień bieżący i dwa kolejne dni).

Ratings and Reviews

piotrpietras ,

Bardzo przeklamany ! Nie polecam

Od kiedy Krakow czy Katowice zima maja bardzo dobra jakość powietrza? Plume duzo bardziej wiarygodny

Information

Provider
Chief Inspectorate of Environmental Protection -PL
Size
326.4 MB
Category
Weather
Compatibility

Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

Polish

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like