Screenshots

Description

Minu Store аппликейшн нь Монгол АйДи группээс дэлгүүр болон худалдааны байгууллагуудад зориулан гаргасан кассын цогц систем юм. Орлого , зарлага , бараа татан авалт, бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцоо, үйлчилгээний үйл явц зэргийг хялбарчилж, бүрэн цахим хэлбэрт шилжүүлсэн нь түргэн шуурхай үйлчилгээг бий болгон байгууллага болон үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлж, улмаар байгууллагын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

What’s New

Version 1.0

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

App Privacy

The developer, Mongol iD Group, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You Might Also Like