iPhone Screenshots

Description

POLISH:

NeoBox to aplikacja medyczna wykorzystująca platformę 3Clicks, adresowana szczególnie do lekarzy POZ, ortopedów, chirurgów i internistów, zawierające niezbędne informacje na temat stosowania heparyn drobnocząsteczkowych w profilaktyce i leczeniu Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej w łatwym i prostym formacie.

W aplikacji NeoBox znajdziesz m.in.
• Aktualną informację n.t. odpłatności i dostępności heparyn drobnocząsteczkowych na polskim rynku
• Aktualne wytyczne dot. profilaktyki i leczenia ŻChZZ
• Skale diagnostyczne i algorytmy lecznicze
• Informację nt. techniki podawania

Wszystkie materiały w NeoBox pochodzą z dobrze udokumentowanych źródeł wiedzy medycznej i są aktualizowane na bieżąco, co zapewnia wiarygodne wsparcie przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
3Clicks to uniwersalna platforma, która umożliwia tworzenie aplikacji przeznaczonych dla ekspertów branżowych, zapewniająca pełną usługę end-to-end w atrakcyjnym i innowacyjnym formacie.
Stworzyliśmy aplikację mobilną wypełnioną know-how opartą o wiarygodne, publikowane dane w celu zapewnienia największej jakości usług.

Dowiedz się więcej o 3Clicks: www.get3clicks.com

------------------
ENGLISH:

NeoBox is a 3Clicks application for Healthcare Professionals – in particular to GPs, orthopedists, surgeons and internists. NeoBox includes key information on the use of Low molecular weight heparin in prevention and treatment of Venous Thromboembolic Disease.

In NeoBox you will find information regarding:
• Current information regarding price and availability of Low molecular weight heparin on the Polish market
• Newest guidelines for the prevention and treatment of VTD
• Diagnostic scales and algorithms
• Information on drug delivery techniques

All materials within NeoBox come from well-documented sources of medical knowledge and are updated on a regular basis, proving reliable support in making therapeutic decisions.
3Clicks is an universal mobile app addressed to various industry experts which offers complete end-to end service in an attractive and innovative format.
We build tailored-made mobile application filled with reliable published data to ensure a top-quality service.

Learn more about 3Clicks: www.get3clicks.com

What’s New

Version 1.19.1

ENGLISH:
- fix date picker for iOS 14 and above
- general bug fixes and performance improvements

POLISH:
- poprawka wyboru daty dla iOS 14 i wersji późniejszych
- poprawki błędów oraz zwiększenie wydajności działania aplikacji

App Privacy

The developer, 3clicks sp. z o.o., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like