Roinn Eòrpa 4+

Ionnsaich mun Roinn Eòrpa

Stòrlann

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Ionnsaich mun Roinn Eòrpa leis an app spòrsail, eadar-obrachail seo.

Tha ceithir geamaichean ann a bhios a’ measadh an eòlais a th’ agad air prìomh-bhailtean, brataichean, comharran-tìre agus cumadh dhùthchannan, le gach fear aig dà ìre de dhuilgheadas.

Le bhith ga chleachdadh gu tric ionnsaichidh tu ainmean nan dùthchannan anns a’ Ghàidhlig. Cuiridh tu ri do mhap-inntinn agus aithnichidh tu na prìomh fheartan anns na diofar dhùthchannan dhen Roinn Eòrpa.

Learn about Europe with this fun, interactive app.

There are four games which will test your knowledge of capital cities, flags, landmarks and country borders, each with two levels of difficulty.

With regular use, you will learn the country names in Gaelic, extend your mental map of Europe and will be able to locate key features within Europe.

App Privacy

The developer, Stòrlann, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Education
Education
Education
Entertainment
Education
Entertainment

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Reference
Education