Zrzuty ekranu

Opis

TAURON eLicznik jest elementem wdrażanego programu Smart Metering na obszarze Tauron Dystrybucja, oferującego wizualizację zużycia energii oraz poboru mocy z wykorzystaniem licznika ze zdalnym odczytem.
Umożliwia analizę zużycia energii elektrycznej oraz wykorzystanej mocy, w celu optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji.

Jakie korzyści daje serwis TAURON eLicznik:
• Dostęp do informacji o zużyciu energii elektrycznej czynnej, biernej indukcyjnej i pojemnościowej, a także poboru mocy.
• Umożliwia analizę zużycia energii elektrycznej i mocy w zadanych okresach.
• Umożliwia wysyłanie komunikatów w przypadku przekroczenia zdefiniowanych przez użytkownika wartości progowych związanych z poborem mocy i energii.
• Pomoc w oszczędzaniu energii i jej kosztach.
• Prognozowanie zużycia energii elektrycznej, oraz poboru mocy.

Aby skorzystać z aplikacji i jesteś Klientem Tauron w taryfie A, B i C2 - pobierz ją i zainstaluj wg podawanych instrukcji. Pierwsze logowanie, lub logowanie po dłuższej przerwie może potrwać do paru godzin ze względu na dużą ilość danych do pobrania. Upewnij się, że masz stabilne połączenie z siecią i odpowiedni pakiet danych internetowych do wykorzystania.

Co nowego

Wersja 1.3.2

Poprawiono stabilność aplikacji

Prywatność w aplikacji

Deweloper (TAURON Dystrybucja S.A.) wskazał, że zasady ochrony prywatności w aplikacji mogą obejmować opisane poniżej metody przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Dane, które nie są z Tobą powiązane

Poniższe dane mogą być gromadzone, ale nie są powiązane z Twoimi kontami, urządzeniami lub tożsamością:

  • Diagnostyka

Zasady ochrony prywatności mogą się różnić, np. w zależności od używanych funkcji lub Twojego wieku. Więcej informacji

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka