Turn USW Green 17+

Get rewarded for your actions‪!‬

Green Rewards Ltd

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Get rewarded for your sustainable actions!

This app is the companion for the Turn USW Green programme, designed to reward you for taking positive sustainability actions.

With this app you will be able to earn Green Points for your actions in themes including Waste, Energy and Water, Biodiversity, Get Involved, Consumption and Travel.

You can make submissions, opt into activities and earn Green Points as well as view leader boards and enter your weekly achievements.

Mae’r ap hwn yn cyd-fynd â rhaglen Troi PDC yn Wyrdd, wedi’i dylunio i’ch gwobrwyo am gymryd camau cynaliadwy cadarnhaol.

Gyda’r ap hwn, byddwch yn medru ennill Pwyntiau Gwyrdd am eich gweithredoedd mewn themâu gan gynnwys Gwastraff, Ynni a Dŵr, Bioamrywiaeth, Cymryd Rhan, Defnydd a Theithio.

Gallwch wneud cyflwyniadau, optio i mewn i weithgareddau ac ennill Pwyntiau Gwyrdd, yn ogystal â gweld byrddau arwain a nodi eich llwyddiannau wythnosol.

App Privacy

The developer, Green Rewards Ltd, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Productivity
Utilities
Education
Productivity
Education
Education

You Might Also Like

Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle