Vetero: Weather 4+

Weather (in Esperanto & more‪)‬

Justin Laforce

Designed for iPad

    • 5.0 • 4 Ratings
    • Free
    • Offers In-App Purchases

Description

Weather you can trust without ads (in Esperanto and 13 other languages)
- Local weather - get accurate information about weather conditions, air quality and forecasts for up to 12 world cities, including your current location.
- Hourly and daily forecasts - plan ahead with our weather forecasts, which are regularly updated using the latest data from reliable sources.
- Weather alerts and precipitation maps give you insights into climate conditions in your area and on the horizon.
- Private and Ad-free - we don't collect any user-identifiable information and we never display ads. Vetero is entirely supported by donations. Please visit our website or Kofi page if you would like to support this project.
- Esperanto speakers - Vetero means 'weather' in Esperanto. This app was originally released in 2021 as an Esperanto language weather app for iPhone. As we've expanded our offering to include more languages and device types, we remain committed to providing full Esperanto language support. Approximately 50% of Vetero users use this app in Esperanto today.

EO:
- Loka vetero - akiru precizajn informojn pri veterkondiĉoj, aerkvalito kaj prognozoj por ĝis 12 mondaj urboj, inkluzive de via nuna loko.
- Horaj kaj ĉiutagaj prognozoj - planu antaŭen kun niaj veterprognozoj, kiuj estas regule ĝisdatigitaj uzante la plej novajn datumojn de fidindaj fontoj.
- Veteraj atentigoj kaj precipitaj mapoj donas al vi informojn pri klimataj kondiĉoj en via regiono kaj ĉe la horizonto.
- Privata kaj Senreklamo - ni ne kolektas ajnan uzant-identigeblan informon kaj ni neniam montras reklamojn. Vetero estas tute subtenata per donacoj. Bonvolu viziti nian retejon aŭ paĝon Kofi se vi ŝatus subteni ĉi tiun projekton.
- Esperanto-parolantoj - Ĉi tiu programo estis origine publikigita en 2021 kiel esperantlingva veterprogramo por iPhone. Ĉar ni vastigis nian oferton por inkluzivi pli da lingvoj kaj aparatoj, ni restas engaĝitaj provizi plenan esperantlingvan subtenon. Ĉirkaŭ 50% de Vetero-uzantoj uzas ĉi tiun apon en Esperanto hodiaŭ.

CY:
- Tywydd lleol - mynnwch wybodaeth gywir am y tywydd, ansawdd yr aer a rhagolygon ar gyfer hyd at 12 o ddinasoedd y byd, gan gynnwys eich lleoliad presennol.
- Rhagolygon yr awr a dydd - cynlluniwch ymlaen llaw gyda'n rhagolygon tywydd, sy'n cael eu diweddaru'n rheolaidd gan ddefnyddio'r data diweddaraf o ffynonellau dibynadwy.
- Mae rhybuddion tywydd a mapiau dyddodiad yn rhoi cipolwg i chi ar amodau hinsawdd yn eich ardal ac ar y gorwel.
- Preifat a Di-hysbyseb - nid ydym yn casglu unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod gan ddefnyddwyr ac nid ydym byth yn arddangos hysbysebion. Mae Vetero yn cael ei gefnogi'n llwyr gan roddion. Ewch i'n gwefan neu dudalen Kofi os hoffech gefnogi'r prosiect hwn.
- Siaradwyr Esperanto - Ystyr Vetero yw 'tywydd' yn Esperanto. Rhyddhawyd yr ap hwn yn wreiddiol yn 2021 fel ap tywydd Esperanto ar gyfer iPhone. Wrth i ni ehangu ein harlwy i gynnwys mwy o ieithoedd a mathau o ddyfeisiau, rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu cymorth iaith Esperanto llawn. Mae tua 50% o ddefnyddwyr Vetero yn defnyddio'r ap hwn yn Esperanto heddiw.

What’s New

Version 4.7.3

EN:
- Component updates and bug fixes.
EO:
- Komponantaj ĝisdatigoj kaj korektoj de problemoj.
CY:
- Diweddariadau cydran a thrwsio namau.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
4 Ratings

4 Ratings

I really like this app ;) ,

Amazing App

Great app! Would recommend

Developer Response ,

Thank you so much for your kind feedback. I am pleased to hear that you like the app.

App Privacy

The developer, Justin Laforce, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Location
  • Usage Data

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Weather
Weather
Weather
Weather
Weather
Weather