Στιγμιότυπα

Περιγραφή

Мобильное приложение AUTOLIS предназначено для управления и получения данных от противоугонных систем АВТОЛИС (далее - систем) по каналам GSM-связи. Управляйте охранным комплексом и контролируйте свой автомобиль дистанционно, получая на экран своего смартфона актуальную и наглядную информацию в любой момент.
Приложение AUTOLIS дает возможность зарегистрировать на сервере несколько аккаунтов, переключаться между ними, и не ограничивает количество систем, подключенных к одному аккаунту.

Структура приложения

Приложение имеет в своем составе четыре раздела:
• Управление
• Геолокация
• История
• Настройки

Управление

Раздел «Управление» является главным экраном приложения. При наличии связи приложения с сервером АВТОЛИС, в разделе отображаются:
• Текущий режим работы системы
• Показания датчиков напряжения питания и температуры
• Состояние лицевого счета системы
• Индикатор энергосберегающего режима
• Индикатор работы предпускового подогревателя
• Уровень GSM-сигнала системы
• Интерактивный контур автомобиля, на котором отображаются текущие тревоги и состояние двигателя в режиме охраны
• Выдвижную панель управления с 9-ю кнопками команд, которые можно переназначить.

Геолокация

В разделе «Геолокация» доступны следующие элементы управления:
• Кнопка запроса текущего местоположения пользователя приложения
• LBS1 – кнопка запроса координат по 1-й базовой станции GSM
• LBS4 – кнопка запроса координат по 4-м базовым станциям GSM
• GPS – кнопка запроса координат по данным спутников GPS/Глонасс*
* функция активируется при подключении к системе модуля AUTOLIS Navi

История

В разделе история отображаются более 100 событий, зафиксированных системой, с указанием даты и времени, с точностью до секунды. Пользователь может использовать фильтр для выбора типа отображаемых событий и периода, за который эти события надо показывать: день, неделю или задать произвольный период. В разделе реализован быстрый поиск событий по наименованию.

Настройки приложения

Раздел «Настройки» содержит:
• Список подключенных систем, с возможностью добавления новых
• Настройки авторизации в приложении
• Настройка включения/выключения звуков приложения
• Информацию об установленной версии приложения

Настройки профилей

Каждая система, зарегистрированная в приложении, имеет свой профиль с индивидуальными настройками, позволяющими пользователю оптимизировать работу системы и приложения. После регистрации системы в приложении, предоставляются возможности:
• задать имя профиля
• выбрать необходимые кнопки управления, отображаемые на главном экране приложения
• настроить чувствительность датчиков системы
• настроить способ отправки и выбрать канал передачи команд: через Интернет или посредством SMS
• настроить получение PUSH-уведомлений от системы
• настроить работу звуковых сигналов системы: тревоги и поставки/снятия с охраны
• настроить работу автоматического запуска двигателя и предпускового подогревателя*

*если в автомобиле реализован дистанционный/автоматический запуск двигателя и управление подогревателем.

Для запуска двигателя и управления подогревателем доступны следующие настройки:
• настройка длительности работы двигателя и подогревателя;
• запуск двигателя и включение подогревателя по индивидуальному расписанию;
• запуск двигателя по напряжению питания;
• запуск двигателя по температуре;
• гибридный запуск: предварительное включение подогревателя и дальнейший автоматический запуск двигателя

Безопасность

В приложении предусмотрены меры для обеспечения безопасности. Максимальный уровень безопасности требует от пользователя при входе в приложение ввод индивидуального пароля, указанного при регистрации, и обязательный ввод кода управления или PIN-кода для выполнения каждой команды. Управление системой из приложения осуществляется по защищенному протоколу передачи данных HTTPS.

АВТОЛИС – системы комфортной безопасности!

Τι νέο υπάρχει

Έκδοση 1.8.12

Возможность пролонгации дистанционного запуска двигателя.
Независимое расписание запусков для предпускового подогревателя.

Απόρρητο εφαρμογής

Ο δημιουργός «AUTOLIS» υπέδειξε ότι οι πρακτικές απορρήτου της εφαρμογής ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον χειρισμό δεδομένων όπως περιγράφεται παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πολιτική απορρήτου δημιουργού.

Δεδομένα που δεν συνδέονται με εσάς

Τα ακόλουθα δεδομένα μπορεί να συλλεχθούν αλλά δεν συνδέονται με την ταυτότητά σας:

  • Στοιχεία επικοινωνίας

Οι πρακτικές απορρήτου μπορεί να διαφέρουν, για παράδειγμα, βάσει των δυνατοτήτων που χρησιμοποιείτε ή της ηλικίας σας. Μάθετε περισσότερα

Υποστηρίζει

  • Οικογενειακή κοινή χρήση

    Έως και έξι μέλη της οικογένειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή με ενεργοποιημένη την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Ίσως σας αρέσει επίσης