Δημότης Αμαρουσίο‪υ‬ 4+

Microbase

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Η εφαρμογή “Δημότης Αμαρουσίου”σε συνδυασμό με τον τηλεφωνικό αριθμό εξυπηρέτησης του δημότη 15321, αποτελούν την πύλη επικοινωνίας τόσο των δημοτών, όσο και των επιχειρήσεων με το Δήμο Αμαρουσίου. Οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να “αναφέρουν” τοπικά προβλήματα που εντοπίζουν όπως: προβλήματα ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, οδοποιίας, εγκαταλελειμμένα οχήματα κ.ά. δημιουργώντας αντίστοιχα ηλεκτρονικά αιτήματα. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα αυτόματου εντοπισμού τοποθεσίας (GPS) καθώς και δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών, video και εγγράφων που σχετίζονται με το αίτημα.

App Privacy

The developer, Microbase, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • User Content

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities