Στιγμιότυπα

Περιγραφή

De Mijn CM-app is het digitale kantoor voor CM-leden: altijd en overal beschikbaar om je praktische zaken op te volgen.
Waarvoor gebruik je de Mijn CM-app?
• CM-voordelen aanvragen voor jezelf of personen ten laste
• Gele klevers aanvragen
• Terugbetalingen, vervangingsinkomen en bijdragen raadplegen
• Europese kaart bekijken
• Contact opnemen via een contactformulier met FAQ's
• Gegevens van je CM-profiel bekijken aanpassen

Τι νέο υπάρχει

Έκδοση 6.3

Je vindt nu ook de CM-Zorgkas bijdragen terug in de Mijn CM-app, naast enkele algemene verbeteringen.

Απόρρητο εφαρμογής

Ο δημιουργός «Mutualites Chretiennes - Christelijke Mutualiteiten» υπέδειξε ότι οι πρακτικές απορρήτου της εφαρμογής ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον χειρισμό δεδομένων όπως περιγράφεται παρακάτω.Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πολιτική απορρήτου δημιουργού.

Δεδομένα που χρησιμο­ποιούνται για τον εντοπισμό σας

Τα ακόλουθα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλές εφαρμογές και ιστότοπους, που ανήκουν σε άλλες εταιρείες, για τον εντοπισμό σας:

  • Δεδομένα χρήσης

Δεδομένα που συνδέονται με εσάς

Τα ακόλουθα δεδομένα μπορεί να συλλεχθούν και να συνδεθούν με την ταυτότητά σας:

  • Αναγνωρι­στικά

Δεδομένα που δεν συνδέονται με εσάς

Τα ακόλουθα δεδομένα μπορεί να συλλεχθούν αλλά δεν συνδέονται με την ταυτότητά σας:

  • Τοποθεσία
  • Δεδομένα χρήσης
  • Διαγνωστικά

Οι πρακτικές απορρήτου μπορεί να διαφέρουν, για παράδειγμα, βάσει των δυνατοτήτων που χρησιμοποιείτε ή της ηλικίας σας. Μάθετε περισσότερα

Ίσως σας αρέσει επίσης

mynexuzhealth
Ιατρικά
Helena
Υγεία και άθληση
112 BE
Ιατρικά
CovidSafeBE
Ιατρικά
DKV Insurance - Scan & Send
Ιατρικά
My Medicines
Ιατρικά