Στιγμιότυπα

Περιγραφή

Psychic Question instantly connects you to an available, live psychic and spiritual advisor. You can get answers on questions regarding your love life, relationships, career, future, and anything else that might be calling for your attention. Our advisors specialize in intuitive psychic readings, tarot readings, fortune telling, astrology, medium-ship, spiritual advice, coaching and more...

App Features:
- Live psychic readings anytime you need – connect with a real, live fortune teller or spiritual advisor with the option of 3 FREE psychic reading chat minutes
- Willing, patient, compassionate readers who’ll answer any question
- Tarot, astrology, past life, medium ship and spirituality experts offering answers and wisdom about your current situation
- Array of world-class psychic readers who’ll meet your changing needs
- Reader bios with unedited client reviews and ratings, so you can choose the right one for you.

Live Personal Advice:
* Psychic and spiritual experts are available anytime you need guidance. Get live, personal readings straight on your phone.
* Psychic advisors offer advice on your love life & relationships, career & finances, dream analysis, paranormal occurrences and more.
* Free Psychic Readings: Your first question is always completely free of charge. You get the first 3 minutes for free with any new psychic, with an unlimited number of advisors. If you like your advisor, you can choose to continue your session on a paid basis.

Why using our app?
- Online spiritual advisors offering numerous specialties
- Unedited ratings and reviews by clients
- 3 million+ clients, 95% satisfaction rate
- Detailed psychic readers profiles listing expertise areas
- Free Psychic Readings - first 3 minutes FREE every first time you contact a psychic, in any category
- Satisfaction guaranteed

Why chat with our Psychic Readers?
When we work on a project for work, fun or on a volunteer basis, it always helps to have an “extra set of eyes” to have a look at it and share with us a fresh perspective. It’s because when we’re too involved with something, we can’t see the finer details. Our life is our biggest project, and so it’s inevitable that we sometimes can’t see what’s in front of us. We are “too involved.”

Having good online psychic advice or a Psychic reading when decisions are urgently needed and hard to make, when relationships come to a crossroads, or when work is demanding, can change the course of your life for the better. To empower your fate forward, to make sure to take the right turns in life’s complicated maze, to arrive at the destination you want and deserve, talking to a psychic and spiritual advisors may be all you need. Near the biggest platforms for psychics- like Oranum, keen, Purple ocean and California psychics- we give the option to talk to a psychic.

Whether it’s a love life or a career concern, sometimes all you need is someone seeing into situations clearly and sharing it with you in an honest, compassionate manner. Our psychic readers do this by using their powers and connect. Our psychics use the positions of the planets, while our mediums communicate with the spirit world. Whichever technique your advisor uses, be sure that they are there for you, to answer your questions in the clearest way possible. So, if you are looking to talk to a psychic in platforms like keen, California psychics, Oranum and Purple ocean- you can use our app and talk to real psychics!

If you’re curious about your future or need advice on the present, “Free Psychic Question” is your guide.

Download the Psychic app now !

Τι νέο υπάρχει

Έκδοση 1.3.4

- New Psychic reading categories
- New Psychics

Απόρρητο εφαρμογής

Ο δημιουργός «Jesus Viloria» υπέδειξε ότι οι πρακτικές απορρήτου της εφαρμογής ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον χειρισμό δεδομένων όπως περιγράφεται παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πολιτική απορρήτου δημιουργού.

Δεν συλλέγονται δεδομένα

Ο δημιουργός δεν συλλέγει κανένα δεδομένο από αυτήν την εφαρμογή.

Οι πρακτικές απορρήτου μπορεί να διαφέρουν, για παράδειγμα, βάσει των δυνατοτήτων που χρησιμοποιείτε ή της ηλικίας σας. Μάθετε περισσότερα

Υποστηρίζει

  • Οικογενειακή κοινή χρήση

    Έως και έξι μέλη της οικογένειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή με ενεργοποιημένη την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Περισσότερα από αυτόν τον προγραμματιστή

Ίσως σας αρέσει επίσης