Στιγμιότυπα

Περιγραφή

Voice Answer gives answers on many topics and can assist you with several tasks, all voice controlled.

Optional:
A stunning 3D robot with whom you can chat, ask detailed questions and who can guide and help you.
'Wolfram Alpha' knowledge base, which gives you an enormous amount of information in your pocket.


Examples of topics and specific questions and commands:

Translation: 'Translate I would like to go now into Spanish'

Play songs on your device: 'Play music by Adele'

Reminder: 'Set reminder to 5 pm'

Social media: 'Post to Facebook This is great', 'Tweet I am going home now'

Search: 'Google this','Wiki that'

Places: 'Where is the nearest bank?'

Text: 'Send text to George I will be late'

Email: 'Email John Let's get together this week.'

Call: 'Call mom'


Optional (with Wolfram Alpha addition):

Location: 'Where am I?'

Mathematics: 'Integrate sin x dx from x=0 to pi'

Units & Measures 'U.K. men's size 11 shoe in Japanese size'

Money & Finance 'What is the Apple stock price'

Dates & Times 'What is the current time in Tokyo?'

Current Weather 'What will be the high temperature today?'

Health & Medicine 'What is the life expectancy of a U.S. female age 30?'

Places & Geography 'Where is ZIP 60637?'

Socioeconomic Data 'Compare the age pyramid of New York and Miami'

People & History 'When did Gandhi die?'

Food & Nutrition '2 slices of swiss cheese'

Physics: 'What is the speed of light?'

Materials: 'Show me Topaz'

Education: 'How many kids are repeating primary school in California?'

Culture & Media: 'US constitution'

Organizations: 'New York University'

Astronomy:'Star chart'

Transportation: 'Compare total length of all roads in USA and China'

Words & Linguistics: 'Show me words that rhyme with bear'

Earth Sciences: 'When was the Jurassic Period?'

Life Sciences:'Compare puma, lion, red fox'

Sports & Games:'San Francisco Giants'

Web & Computer Systems: 'What is the cheapest tablet?'

Colors: 'What do you get when you mix red and blue'

The answers are spoken out, and relevant images are given.

You can also just have a general chat with Eve. Test her witty personality or just ask her to tell a joke or two.

Common Questions and concerns:

Q: Why do I get strange answers to my question?
A: The free version of Voice Answer does not have an actual knowledge base behind it. Unless you upgrade the app with 'Wolfram Alpha' which is available as in-app purchase, you will receive answers from our chatbot, which can be charming, but rarely really intelligent.
We are further enhancing our current data sources with additional databases as these become available and affordable, as we want to offer our customers the very best.
For now, please enhance the app with the 'Wolfram Alpha' knowledge base, if you wish to receive actual accurate information from 'Eve'.

Q: What do I do when voice answer doesn't understand my voice?
A: Voice Answer compares your voice against a database of spoken english words and sentences. It works better for some people than for others. In general it works better than the voice recognition used by many other apps, but it depends on your accent. Try to speak slow and use regular sentences. If this doesn't work, you can use the keyboard. As and when better voice recognition algorithms are developed and become available, we can and will plug these in.

Q: What is done with the answers to the questions Voice Answer asks?
A: We do not store the answers and do not use them in any way. Feel free to talk about any topic, any information given will only be used in the conversation, if at all.

We take your comments and criticisms very seriously and we plan to add additional features and further improve the app with a series of updates. Contact us at support@sparklingapps.com for any issues.

Τι νέο υπάρχει

Έκδοση 3.3

- Performance improvements.

Βαθμολογίες και κριτικές

4.0 από 5
3 βαθμολογίες

3 βαθμολογίες

Ъб ,

Good

The best

Πληροφορίες

Πάροχος
Proxy Systems Pvt Ltd
Μέγεθος
81.7 MB
Κατηγορία
Business
Συμβατότητα

Απαιτεί iOS 8.0 ή μεταγενέστερη έκδοση. Συμβατό με iPhone, iPad και iPod touch.

Γλώσσες

Αγγλικά

Ηλικία
Καταλληλότητα 12+ για τα ακόλουθα:
Σπάνια/Ήπια ώριμα θέματα/θέματα με υπονοούμενα
Σπάνιο/Ήπιο σεξουαλικό περιεχόμενο ή γυμνό
Σπάνια/Ήπια βλασφημία ή κακόγουστο χιούμορ
Σπάνια/Ήπια χρήση αλκοόλ, καπνού ή ναρκωτικών ουσιών ή αναφορές σε αυτά
Πνευματικά δικαιώματα
© sparklingapps.com
Τιμή
Δωρεάν
Αγορές εντός εφαρμογής
  1. Activate the Robot Avatar 2,29 €
  2. Add the vast Wolfram Alpha Knowledge base 3,49 €
  3. Remove the advertisements from Voice Answer 1,09 €

Υποστηρίζει

  • Οικογενειακή κοινή χρήση

    Έως και έξι μέλη της οικογένειας θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν την εφαρμογή με ενεργοποιημένη την Οικογενειακή κοινή χρήση.

Περισσότερα από αυτόν τον προγραμματιστή

Ίσως σας αρέσει επίσης