iPhone 螢幕截圖

描述

iMuseum VFA là ứng dụng hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin về các hiện vật được lưu trữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bao gồm các tính năng:
- Quét Voucher để sử dụng app
- Hiển thị thông tin hiện vật
- Scan QR code
- Danh sách đề xuất các hiện vật nổi bật
- Đánh dấu phòng/ khu vực đã và chưa tham quan
Ngoài ra, ứng dụng hiện đã hỗ trợ 6 ngôn ngữ chính : tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn. Ứng dụng sẽ hỗ trợ thêm những thứ tiếng khác trong thời gian sắp tới.

最新功能

版本 1.0.6

- Sửa một số lỗi

資料

供應商
VIET NAM MOBILE APPLICATION SOFTWARE JOIN STOCK COMPANY
大小
45.2 MB
類別
教育
兼容性

須使用 iOS 9.0 或以上版本。兼容 iPhone、iPad、iPod touch。

語言

日文, 法文, 簡體中文, 英文, 越南文, 韓文

年齡
4+
位置
此 App 即使在沒有開啟時仍會使用你的位置,可能會減少裝置電池的使用時間。
版權所有
價格
免費
App 內購買項目
  1. buy 3 days to use this app HK$ 15.00

支援

  • 家人共享

    設定「家人共享」後,多達六位家庭成員可以使用此 App。

更多此開發者的出品

你可能也喜歡