iPhone 螢幕截圖

描述

LiVi เป็น ผู้ช่วยในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพักอาศัยในคอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร และอพาร์ทเม้นต์

LiVi ทำงานและสื่อสารผ่าน Mobile Application เป็นหลัก เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ง่าย สะดวก และ Real-time ยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นที่ LiVi ให้บริการ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในที่พักอาศัย แจ้งเตือนจดหมาย/พัสดุรับเข้า แจ้งยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ และบริการอื่นๆ

ทั้งนี้ LiVi จะพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ อยู่ตลอด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาผู้ใช้บริการในที่พักอาศัยให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นผู้ช่วยในการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่วนกลางที่พักอาศัยที่ดีที่สุด

最新功能

版本 1.0.28

- ปรับปรุงประสิทธิภาพ

App 私隱

開發者LIVILUTION COMPANY指出 App 的私隱慣例或包括下列資料的處理。 詳情請參閱開發者的私隱政策

不收集資料

開發者不會從此 App 收集任何資料。

私隱慣例或因使用的功能或年齡等因素而異。進一步了解

支援

  • 家人共享

    設定「家人共享」後,多達六位家庭成員可以使用此 App。

你可能也喜歡