iPhone 螢幕截圖

描述

Aplikacja pomagająca w odnajdywaniu zaginionych zwierząt.

Aplikacja SAFE-ANIMAL pomaga w odnajdywaniu zaginionych zwierząt, a także ułatwia dotarcie do właściciela w przypadku odnalezienia zwierzęcia.

Jak to działa?
W przypadku zaginięcia lub znalezienia zwierzęcia możemy wysłać ALERT, który powiadomi wszystkich użytkowników w okolicy o tym, że zgubiliśmy lub znaleźliśmy zwierzę. Użytkownicy odbiorą powiadomienie wraz z dokładnymi informacjami na temat zwierzęcia. Poprzez wysyłanie alertów do użytkowników w okolicy znacznie zwiększamy prawdopodobieństwo na szybki powrót do domu zagubionych zwierząt.

W przypadku kiedy znajdziemy jakieś zwierzę i posiada ono numer mikroczipa lub zawieszkę z kodem QR możemy odnaleźć dane właściciela w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL.

最新功能

版本 1.0.10

Oznaczono na mapie schroniska dla bezdomnych zwierząt

App 私隱

開發者Fundacja SAFE-ANIMAL指出 App 的私隱慣例或包括下列資料的處理。 詳情請參閱開發者的私隱政策

不會與你連結的資料

開發者可能會收集以下資料,但不會連結你的個人身份:

  • 聯絡資料
  • 用户內容
  • 識別碼

私隱慣例或因使用的功能或年齡等因素而異。進一步了解

支援

  • 家人共享

    設定「家人共享」後,多達六位家庭成員可以使用此 App。

你可能也喜歡