螢幕截圖

簡介

Del dine observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i det skandinaviske rapportsystemet. Din observasjon kan bidra til økt kunnskap om artene, hvor mange de er og hvor de lever i Skandinavia.
Noen observasjoner er spesielt viktige for overvåkingen av artene, som av flere gauper i lag, ulv, jervehi og brunbjørn. Da sendes det i Norge automatisk sendes et varsel til Statens naturoppsyn (SNO) og i Sverige et varsel til Länsstyrelsene, som vil følge opp med undersøkelser i felt der hvor det er hensiktsmessig. Dokumenterte observasjoner i registreringssesongen vil inngå i de offisielle bestandstallene fra Rovdata i Norge og Viltskadecenter i Sverige.

新內容

版本 6.8.0

Riktig funndata er viktig! I denne versjonen har vi lagt til muligheten for å justere og supplere dataene i etterkant. Som et resultat kan du som rapportør korrigere observasjonene dine hvis det er noe galt med opplysningen. Endringer kan gjøres inntil observasjonen har mottatt en vurdering fra Statens Naturoppsyn (Norge) eller länsstyrelsen (Sverige). Deretter kan du bare endre om det er synlig for alle eller bare for SNO og länsstyrelsen.

Som innlogget bruker i Skandobs kan du søke i dine egne observasjoner. Dette gjør du i Søk (menylinjen nederst) ved å bruke filteret "Vis egne rapporterte observasjoner" i kategorien 'Avanserte valg'.

資料

供應商
Stiftelsen Norsk Institutt for Naturforskning Nina
大小
106.1 MB
類別
參考
相容性

須使用 iOS 10.0 或以上版本。兼容 iPhone、iPad、iPod touch。

語言

英文

年齡
4+
Copyright
價格
免費

支援

  • 家人共享

    啟用「家人共享」,即可讓最多六名家庭成員使用此 App。

更多此開發者的出品

你可能也喜歡