iPhone Screenshots

Description

「ChhoeTaigi 台語辭典App」是1 ê有30萬thóng ê字詞ê台語辭典app,予你安裝tī手機仔頂koân,隨時chah teh看,koh無需要連網路,chhiau-chhōe ê速度不止仔kín!是你學習台語、台語文siōng好、siōng利便ê ke-si!

【特色】
- 超過30萬ê台語字詞。
- 字詞資料1-pái全部chhōe。
- 適合tī手機仔頂koân使用。
- 免上網。
- 反應速度kín。
- 開放原始碼:https://github.com/ChhoeTaigi。

【支援 ê 辭典資料】
有全部超過30萬ê台語字詞。
版權kap說明:https://github.com/ChhoeTaigi/ChhoeTaigiDatabase。
字詞資料:
1. 台文華文線頂辭典
2. 台日大辭典(台文譯本)
3. Maryknoll台英辭典
4. Embree台語辭典
5. 教育部台語辭典
6. 甘字典
7. iTaigi華台辭典
8. 台灣白話基礎語句
9. 台灣植物名彙

【建議 kap 指教】
- 網站:https://chhoe.taigi.info/
- 面冊:https://www.facebook.com/ChhoeTaigi/
- Email:ngoohebi+chhoetaigi@gmail.com

多謝!

What’s New

Version 1.1.3

1. 修改 iOS 10 ê介面問題
2. 修改Tńg去頂1 ê畫面ê字
3. 更新相關ê程式庫

App Privacy

The developer, Jiaming Wu, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like