Screenshots

Description

(Leagan Gaeilge thíos)

The New English-Irish Dictionary contains over 32,000 headwords, more than 100,000 senses, and over 100,000 example sentences and phrases. Users may also avail of pronunciation files from the three major dialects and numerous links to grammar files.
The first comprehensive English-Irish dictionary to be published in over 50 years, this contemporary, authoritative dictionary is suitable for people of all ages and ranges of ability, from beginners to fluent speakers using Irish at a professional level.

About the content:
• Contemporary and comprehensive vocabulary;
• Rich in context examples;
• Sound files from the three major dialects;
• Grammar files for nouns, adjectives, prepositions and verbs.

Functions and Features:
• Almost all major features fully usable offline (sound files offline to come in the next version);
• Search autocomplete to help you find words and phrases quickly;
• Search with wildcards;
• A ‘favourites’ feature to help you save your favourite entries;
• A ‘recent searches’ list to help you return to words you viewed recently;
• Tap on a word within an entry to look up a new entry;

As entries are added to the dictionary incrementally, new versions will be made available at no extra charge.
Once purchased, this universal app may be downloaded onto your iPhone, iPad or iPod giving you constant offline access to the dictionary.
This is a must-have reference tool for learners and speakers of all abilities.
The dictionary is produced by Foras na Gaeilge, the governmental body responsible for the promotion of the Irish language.

***

Tá breis is 32,000 ceannfhocal, os cionn 100,000 aonad céille, agus níos mó ná 100,000 abairt shamplach agus frása san Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge. Tá comhaid foghraíochta ó na trí mhórchanúint agus an t-iliomad comhad gramadaí ar fáil d’úsáideoirí ann chomh maith.
An chéad fhoclóir cuimsitheach Béarla-Gaeilge a foilsíodh le breis agus 50 bliain anuas, tá an foclóir comhaimseartha, údarásach seo oiriúnach do dhaoine den uile aois agus cumas, ón bhfoghlaimeoir atá ar thús a aistir go dtí cainteoirí líofa a úsáideann an teanga ar leibhéal gairmiúil gach lá.

Ábhar an fhoclóra:
• Stór focal cuimsitheach, comhaimseartha;
• Neart samplaí úsáide;
• Comhaid fuaime ó na trí mhórchanúint;
• Comhaid ghramadaí do bhriathra, ainmfhocail, aidiachtaí agus réamhfhocail.

Feidhmeanna agus Gnéithe:
• Nach mór gach feidhm ar fáil as líne (comhaid fuaime as líne le teacht sa chéad leagan eile);
• Feidhm uathchríochnaithe agus tú i mbun cuardaigh le cabhrú leat teacht ar fhocail agus ar fhrásaí go tapa;
• Cuardaigh le saoróga;
• Cuir réiltíní leis na hiontrálacha is fearr leat chun iad a shábháil;
• Liosta de na cuardaigh is déanaí a rinne tú;
• Tapáil ar fhocal in iontráil chun aistriúcháin an fhocail sin a fháil;
• Cóipeáil agus greamaigh na hiontrálacha is fearr leat.

De réir mar a chuirfear iontrálacha leis an bhfoclóir, cuirfear leaganacha nua den aip ar fáil saor in aisce.
Tar éis a cheannaithe, féadfaidh tú an aip a íoslódáil ar do iPhone, iPad agus iPod, rud a thabharfaidh rochtain shíoraí as líne duit ar an bhfoclóir.
Is uirlis thábhachtach é seo do gach foghlaimeoir agus cainteoir ar an uile leibhéal.
Tá an foclóir seo á fhoilsiú ag Foras na Gaeilge, an foras rialtais atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge.

What’s New

Version 1.0.8

Nuashonrú suntasach ar nach mór 13,000 iontráil. Ceartaíodh earráidí, cuireadh tuilleadh comhaid fuaime agus ghramadaí le hiontrálacha agus cuireadh slacht ar roinnt mhaith iontrálacha eile. Dornán d’iontrálacha nua a bhaineann le cúrsaí reatha agus le Béarla na hÉireann curtha isteach.

***

Almost 13,000 entries in the dictionary updated. Errors corrected, sound and grammar files added to entries and many entries improved in various other ways. Some new entries relating to current affairs and Hiberno-English added.

Ratings and Reviews

3.4 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Eims Hass ,

Ar Fheabhas

Obríonn an ‘app’ go híontach. Tá sé an a mhaith at fad!!

GaelBeal ,

Snasta agus usáideach

Oibríonn sé go maith agus bíonn beagnach gach aon focal atá uait ann. Tá an cabhair gramadach fíor-usáideach chomh maith.

Táim ag tnúth go mór go mbeidhmid in ann cuardú ar focail i nGaeilge anois. Agus ba bhreá liom dá mbeadh push notifications don fhocal an lae freisin.

Information

Provider
Foras na Gaeilge
Size
245 MB
Category
Reference
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Foras na Gaeilge
Price
Free
In-App Purchases
  1. Remove Ads €2.29

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like