כנפיים – הפקת תעודות לבתי ספ‪ר‬ 4‏+

מתמחים בהפקדת תעודות לבית ספ‪ר‬

Sagiv Cohen

    • 3.0 • 2 דירוגים
    • ללא תשלום

צילומי מסך של iPhone

תיאור

סביבת כנפיים מתמחה בהפקת תעודות לבתי ספר בשיטה חדשנית וידידותית ושיבוץ מערכות.

סביבת כנפיים מתמחה מזה שנים רבות בהפקת תעודות לבתי ספר בשיטה חדשנית וידידותית.
סביבה המאפשרת לסגל בית הספר לבצע תיעוד והערכות לימי הורים, ישיבות פדגוגיות, תיעוד אירועי משמעת וציונים ותיעוד פדגוגי שוטף כחלק ממערכת השעות הבית ספרית.
בנוסף, בסביבת כנפיים קיימת תוכנה ידידותית לשיבוץ מערכת שעות, תוכנה נגישה לסגל בית הספר במהלך כל שנת הלימודים. סביבת כנפיים מאושרת על ידי משרד החינוך ועומדת בכל התקנים.

* שליחת הודעות והודעות פנימיות
יישום חדש המאפשר למשתמשי בית הספר (מנהלת, מורים ותלמידים) שליחת הודעות emails והודעות פנימיות בין משתמשי בית הספר.
שליחת הודעות לכל תלמידי הכיתה, לכל תלמידי בית הספר, לכל המורים או למשתמשים בודדים.
קיים שדה לתוכן ועיצוב ההודעה ואפשרות לצרף קבצים להודעה.

* מיפויים סטטיסטיים למבחנים
יישום אינטרנטי המאפשר לסגל ההוראה בבית הספר ליצור באופן יעיל ופשוט מיפויים סטטיסטיים למבחנים המתקיימים בבית הספר, ע"י הזנה חד פעמית של נושאים ותתי נושאים עבור מבחן ספציפי.
אפשרות לשכפל מיפוי קיים ולעדכן באופן פשוט נושאים ותתי נושאים עבור מבחן חדש.
המיפוי מאפשר לסגל בית הספר לנהל את המידע המצטבר מהמבחנים הנערכים לקראת סטאטוסים או באופן שוטף בבית הספר. באמצעות המיפוי ניתן לעקוב אחד התקדמות התלמידים והתפלגות הכיתה.
לאחר הזנת ציוני הנושאים ותתי הנושאים במיפוי האינטרנטי למבחן, מופקים אוטומטית גרפים סטטיסטיים לכיתה (חלוקה לטווחים, ציוני תתי נושאים, חציון, שכיח, סטיית תקן, גרפים ועוד).
איסוף נתונים מסונכרן ומתוזמן מכלל סגל ביה"ס.
הזנת הנתונים זמינה תמיד לכל סגל ביה"ס, בהתאם להרשאות ומאפשרת תמיד צפייה והדפסה של מיפוי סטטיסטי לכיתה בפורמט Excel או Word.
עצמאות מלאה לכל מורה בביה"ס, ללא תלות בתוכנות נלוות ובאנשי סגל נוספים !!!

* הפקת תעודות / יום הורים / ישיבות הערכה - שיטה חדשנית
הפקת תעודות מבוססת ניסיון רב שנים המתבטאת בנוחות, זמינות ופשטות ההפקה.
איסוף נתונים מסונכרן ומתוזמן מכלל סגל ביה"ס.
יצירת תבניות ייחודיות לכל כיתה ולכל בי"ס, בהתאם לצרכים ולעיצוב המועדף. כולל שילוב תמונות, בנק היגדים, ציונים, הזנת טקסט חופשי.
זיהוי מגדר אוטומטי וקביעת ניסוח תעודה לבנים ולבנות, כולל סינון היגדים אוטומטי לבנים ובנות.
הזנת הנתונים זמינה תמיד לכל סגל ביה"ס, בהתאם להרשאות ומאפשרת תמיד צפייה והדפסה של תעודות התלמידים בפורמט word.
עצמאות מלאה לכל מורה בביה"ס, ללא תלות בתוכנות נלוות ובאנשי סגל נוספים !!!
הפקת דו''חות סטטיסטיים (ממוצע, חציון, שכיח, סטיית תקן והתפלגות ציונים) מהתעודות/יום הורים. דו''ח למקצוע, כיתה, שכבה ולכל ביה''ס.
ימי הורים - הצגת הנתונים בנוכחות ההורים משדרת איכות ומקצוענות גבוהה מאד.
ישיבות הערכה - איסוף נתונים ידידותי ונוח מכלל הסגל, לקראת ישיבות הערכה בבית הספר.

* אקלים חינוכי - עיר ללא אלימות
תיעוד אירועי משמעת, בהתאם לחוקים ומדרגי התגובה של ביה"ס. קביעה אוטומטית של דרך התגובה, בהתאם לתיעוד אירועים קודמים.
תיעוד אירועי משוב חיובי על תלמידים והפקת תעודות הערכה.
הדפסת מסמך תלונה לתלמיד. הפקת דו"חות תקופתיים לתלמיד, כיתה וכלל ביה"ס.

* פרטי הוראה שוטפים - מערכת שעות
תיעוד נתונים במערכת השעות של המורה. שיעורים פרטניים, נוכחות תלמידים, איחורים, חיסורים, ציונים, התנהגות וכדומה.
הפקת דו"חות מרוכזים לתלמיד, כיתה, מורה, כלל ביה"ס של שעות פרטניות ודיווחי מערכת השעות.
תיעוד ומעקב שיחות אישיות שהתקיימו עם הורים.

* סטטוס ציונים שנתי - מעקב פדגוגי
הזנת ציוני מבחני תלמידים במקצועות הליבה: עברית, אנגלית, חשבון, ומדעים. בתחילת שנה, אמצע וסוף שנה.
מעקב שוטף ורציף לאורך השנה על התקדמות התלמידים. איתור תלמידים מתקשים וחיזוקם באופן מיידי.
הפקת דו"חות סטטיסטיים לבית ספר ולכיתה, השוואה שכבתית. נתונים סטטיסטיים לבית הספר עם התייחסות לתלמידי שילוב.
הפקת דו"ח סטטיסטי מפורט להצגה מול רשות פיקוח או נציגי משרד החינוך.
נגישות מלאה לסגל בית הספר, בהתאם להרשאות גישה. ללא שימוש בניירת מיותרת ובעשרות קבצי אקסל המועברים ממורה למורה.

דירוגים וביקורות

3.0 מתוך 5
2 דירוגים

2 דירוגים

פרטיות היישום

המפתח, Sagiv Cohen, לא סיפק ל‑Apple מידע לגבי נהלי הפרטיות שלו ולגבי האופן שבו הוא מטפל בנתונים. לקבלת מידע נוסף, ניתן לעיין בעמוד מדיניות הפרטיות של המפתח.

לא סופקו פרטים

המפתחים יידרשו לספק פרטים בנושא פרטיות כאשר הם ישלחו את העדכון הבא ליישום.

אולי יעניין אותך

שירותים בסיסיים
שירותים בסיסיים
שירותים בסיסיים
שירותים בסיסיים
שירותים בסיסיים
שירותים בסיסיים