צילומי מסך

תיאור

If you are thinking about a large university, a small liberal arts college, a specialized college, a community college, a career or technical college or a trade school, you can find information on all of them here. Foreign students, high school students, current college students looking to transfer, parents, the working professional looking to go to grad school will find this application very useful.

Some things you could do with the application include:

- Searching for colleges by zipcode, city, state and distance.
- View colleges around your current geographic location
- View details about the top 100 colleges in different categories and the best graduate schools, undergraduate colleges for different majors, community colleges and trade schools.

Includes over 7000 colleges and virtually any college in the United States can be found using this application. Information about each college includes:

- Type of college (private, public, 4-year, 2-year, trade schools)
- Degrees Offered
- Campus Setting (rural, suburb, large city, etc)
- Campus Housing Availability Information
- Student population with charts on diversity
- Special Learning Opportunities
- Religious Affiliation
- Credit Accepted
- Estimated Student Expenses for three (3) years
- Financial Aid Information
- Enrollment Information
- Admissions
- Application Fee
- Freshman Retension Rate
- Programs and Majors
- Varsity Athletic Teams
- Accreditation
- Campus Security Information for 3-years
- Federal Load Default Rates
- Videos
- User Reviews

You have the ability to write a review, bookmark a college, and so much more. Browse the college site right from the application and apply for admissions.

This application more than delivers and we would be listening for ideas to improve functionality

מה חדש

גירסה 3.0.24

Bug Fixes

פרטיות היישום

המפתח, Dorm Mom LLC, לא סיפק ל‑Apple מידע לגבי נהלי הפרטיות שלו ולגבי האופן שבו הוא מטפל בנתונים. לקבלת מידע נוסף, ניתן לעיין בעמוד מדיניות הפרטיות של המפתח.

לא סופקו פרטים

המפתחים יידרשו לספק פרטים בנושא פרטיות כאשר הם ישלחו את העדכון הבא ליישום.

תומך ב-

  • ״שיתוף משפחתי״

    עד שישה בני משפחה יוכלו להשתמש ביישום זה כאשר ״שיתוף משפחתי״ מופעל.

עוד ממפתחים אלו

אולי יעניין אותך