דבר מלכות - Dvar Malchus 4+

DVAR MALCHUS LTD

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

חוברת 'דבר מלכות' בממשק נוח וידידותי לאייפון ולאייפד.
החוברת מתעדכנת באופן אוטומטי מידי שבוע.
ניתן ללמוד ולעיין בכל הדבר מלכות ובשיעורים היומיים: חת"ת, חומש, תניא, היום יום, רמב"ם, ספר המצוות.

The Dvar Malchus in a interface convenient and friendly for smartphone and tablet.
The Dvar Malchus is updated automatically every week.
You can learn and review in the Dvar Malchus and all that daily rates: Chitas, Chumesh, Tanya, Hyom Yom, Rambam and Sefer Hamitzvos.

What’s New

Version 0.0.14

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Ratings and Reviews

4.3 out of 5
22 Ratings

22 Ratings

עוז חיים ,

עוז חיים יעקב

הישומון ברור ומבואר, תודה רבה לכל העוסקים בדבר!
יש לכם דרך להוסיף בבקשה את התהילים?

Dmn770 ,

Mendi

Thanks a lot for that amazing application!

yoshכהן ,

There is no daf yomi

There is no Daf Yomi

App Privacy

The developer, DVAR MALCHUS LTD, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Books
Books
Books
Books
Books
Books