צילומי מסך של iPhone

תיאור

Say hello to Hiatus - the smart way to manage your bills, track your subscriptions and get control of your money. Our award-winning app helps you save money in 3 easy steps:

1. See Who’s Auto-Charging You and Cancel Unwanted Subscriptions
2. Find Out If You Could Get Better Rates
3. Stop Overspending on Monthly Bills

Your automated financial assistant is designed to help you take your money further. In addition to helping you spend smarter, Hiatus uses cutting-edge technology to set up monthly budgets and alert you of rate increases. See how good it feels to have control of your money and to reach your financial goals.

KEY FEATURES:

TRACK your monthly bills and subscriptions
• Hiatus monitors your existing bills and upcoming renewals
• Get alerted before companies charge you and if rates have increased
• Easily track your bank balances to prevent overdraft fees

MANAGE your auto-payments before you get charged
• Don't need a service? Use Hiatus to cancel auto-billing
• Think you may be overpaying? Let Hiatus offer ways to reduce your bills

BANK-LEVEL SECURITY to ensure privacy and protection
• Hiatus uses 256-bit SSL encryption to further protect any sensitive information

We believe that with the right tools you can easily reach your financial goals. Please contact us with any questions or feedback. Our Help Desk answers promptly at support@hiatusapp.com

By downloading and using Hiatus, you agree to our current Terms of Use (https://hiatus.delivery/pages/terms-of-use.html) and Privacy Policy (https://hiatus.delivery/pages/privacy-policy.html).

מה חדש

גירסה 4.21.9


Hiatus is the easiest and most trusted place to manage your bills and money. This version includes minor bug fixes and performance improvements. Enjoy!

פרטיות היישום

החברה המפתחת, Hiatus Inc., ציינה שנוהלי הפרטיות של היישום עשויים לכלול טיפול בנתונים כפי שמתואר בהמשך.לקבלת מידע נוסף, ניתן לעיין בעמוד מדיניות הפרטיות של המפתח.

נתונים שמקושרים אליך

יתכן שהנתונים הבאים ייאספו ויקושרו אל זהותך:

  • פרטים פיננסיים
  • פרטי קשר
  • מזהים
  • נתוני שימוש

נתונים שלא מקושרים אליך

יתכן שהנתונים הבאים ייאספו אך לא יקושרו אל זהותך:

  • אבחון

נוהלי הפרטיות עשויים להשתנות, לדוגמה, בהתאם לתכונות שהינך משתמש/ת או לגילך. מידע נוסף

תומך ב-

  • ״שיתוף משפחתי״

    עד שישה בני משפחה יוכלו להשתמש ביישום זה כאשר ״שיתוף משפחתי״ מופעל.

אולי יעניין אותך

פיננסים
פיננסים
פיננסים
פיננסים
פיננסים