צילומי מסך

תיאור

Smash Hit Tower Defense Game
The Bloons are back and better than ever! Get ready for a massive 3D tower defense game designed to give you hours and hours of the best strategy gaming available.

Craft your perfect defense from a combination of awesome monkey towers, upgrades, Heroes, and activated abilities, then pop every last Bloon that comes your way! 

BRILLIANT 3D BLOONS TD
* Vibrant new monkey animations and upgrade skins
* Intense visual effects 
* 51 original maps, some with 3D objects that can block line of sight

EPIC MONKEY TOWER UPGRADES
* 22 powerful monkey towers, including new BTD6 towers Druid and Alchemist and recently added Mortar Monkey, Engineer Monkey and Dartling Gunner!
* 3 upgrade paths - all monkey towers now have 3 amazing paths to choose between
* Tier 5 upgrades - top upgrades so powerful only one monkey can have them

HEROES!
* Each game, place one of these 11 unique and powerful monkeys with 20 signature upgrades
* Two bloon-shredding activated abilities per Hero
* Craft new gameplay strategies around each Hero's powers and synergies
* Unlockable skins and voiceovers to customize your play

DEEP MONKEY KNOWLEDGE SYSTEM
* Over 100 meta-upgrades that buff individual monkey towers or monkey groups
* Adds late game power so you can win more maps and reach higher freeplay rounds

MORE AWESOMENESS
* Play anywhere - single player offline works even when your wifi doesn't!
* New Bloons - tricky new Bloon types like Purple, Fortified, and the relentless B.A.D.
* New game modes added to each game difficulty, like Restricted Monkeys, Double Health MOABs, and the brutal CHIMPS rules
* Widescreen support for iPhone X

And there's heaps more! We packed as much content and polish into this game as possible, and we continue to add new features, content, and challenges in regular updates. We truly respect your time and support, and we hope Bloons TD 6 will be the best strategy game you've ever played. If it's not, please contact us at support@ninjakiwi.com and tell us what we can do better!

Now those bloons aren't going to pop themselves... sharpen your darts and go play Bloons TD 6!

**********
Best experienced on iPhone 8 or above, or on iPad 5th generation or above

Ninja Kiwi Notes: 
Please review our Terms of Service and Privacy Policy. You will be prompted in-game to accept these terms in order to cloud save and protect your game progress:
https://ninjakiwi.com/terms
https://ninjakiwi.com/privacy_policy

Bloons TD 6 contains in-game items can be purchased with real money. You can disable in-app purchases in your device's settings, or reach us at support@ninjakiwi.com for help. Your purchases fund our development updates and new games, and we sincerely appreciate every vote of confidence you give us with your purchases. 

Ninja Kiwi Community:
We love hearing from our players, so please get in touch with any feedback, positive or negative, at support@ninjakiwi.com. If it's stuff you want the whole community to see and talk about, then join us on Facebook, Twitter, and Instagram:
https://www.facebook.com/ninjakiwigames/
https://twitter.com/ninjakiwigames
https://www.instagram.com/realninjakiwi/

Streamers and Video Creators:
Ninja Kiwi is actively promoting channel creators on YouTube and Twitch. If you are not already working with us, keep making videos and tell us about your channel at youtube@ninjakiwi.com.

מה חדש

גירסה 24.2

Collection event now correctly gives rewards in all cases, Recurring Rangs Monkey Knowledge added back.

Draw steel and slice through Bloons like never before with the new Swordmaster Hero Sauda!
• Seek inner peace in the new Intermediate map - Balance
• Something fishy? Grab the new Benjamin skin - Sushi Bento
• Pop Golden Bloons on marked maps for bonus Monkey Money!
• 14 awesome new Trophy Store items
• Save file improvements
• Bloon info added to Defeat screen
• Balance tweaks and bug fixes

דירוגים וביקורות

4.8 מתוך 5
369 דירוגים

369 דירוגים

בעל ניסיון ,

One of the best games

This game is nostalgic for me because I played btd 4 and btd5 of course that this game have bugs but after all this game is 5 stars this is way I bought it on steam to

KodtF ,

Please fix your game!!

There are a lot of bugs and the game keeps crashing all the time, what’s making it really hard to play, moreover I would like to see more towers in the future, and even multiplayer.
I was expecting much more from this game and I was really disappointed.

Absolutely not worth the price.
Overall, the game is just the same like the other prequels.

Agy669 ,

Weird bug

It won’t let me install the game

פרטיות היישום

מפתח היישום, Ninja Kiwi, ציין שמדיניות הפרטיות של היישום עשויה לאפשר טיפול בנתונים כפי שמתואר להלן. לקבלת מידע נוסף, ניתן לעיין בעמוד מדיניות הפרטיות של המפתח.

נתונים שמקושרים אליך

יתכן שהנתונים הבאים ייאספו ויקושרו אל זהותך:

  • פרטי קשר
  • תוכן משתמשים

נתונים שלא מקושרים אליך

יתכן שהנתונים הבאים ייאספו אך לא יקושרו אל זהותך:

  • רכישות
  • תוכן משתמשים
  • מזהים
  • נתוני שימוש
  • אבחון

נוהלי הפרטיות עשויים להשתנות, לדוגמה, בהתאם לתכונות שהינך משתמש/ת או לגילך. מידע נוסף

תומך ב-

  • ״שיתוף משפחתי״

    עד שישה בני משפחה יוכלו להשתמש ביישום זה כאשר ״שיתוף משפחתי״ מופעל.

עוד ממפתחים אלו

אולי יעניין אותך