Sea Watch 4+

Yigal Amor

    • 3.3 • 15 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

דווחו על מפגעים סביבתיים בים התיכון או במפרץ אילת, תעדו תצפיות של חיות בים, הכירו את שמורות הטבע ועוד! והכל נשלח אוטומטית אל גורם הטיפול בהתאם לסוג הדיווח או התצפית.

הוא מוקד לטיפול בדיווחי ציבור אודות מפגעים SeaWatch
בים התיכון ומפרץ אילת. המוקד מופעל על ידי צוות החברה להגנת הטבע, ומטרתו לשפר את מצבו האקולוגי של הים התיכון ומפרץ אילת ולאפשר לציבור מעורבות ישירה בהצלת הים.

הוא מוקד פעולה, ולכן איכות הדיווח היא קריטית SeaWatch
ליכולתנו לטפל בהצלחה בבעיה.
זו גם הסיבה שאין אנו מקבלים דיווחים אנונימיים, ויש חובה להשאיר פרטי קשר על מנת שנוכל ליצור עמך קשר ולקבל פרטים נוספים על המפגע לצרכי טיפול אפקטיבי.

פרטי הקשר ישארו חסויים, ובמפת הדיווחים יהיה שימוש רק בכינוי שבחרת.
הדיווחים מגיעים למוקד הפניות שלנו ונבדקים.
דיווחים שנמצאו מפורטים ואמינים מועברים לטיפול הרשויות הרלוונטיות (רשות הטבע והגנים, אגף הדיג במשרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות).
אנו מבצעים מעקב אחר הטיפול בפניות, ומוציאים דוח שנתי העוקב אחר טיפול הרשויות להסרת המפגעים ולאכיפת החוק.
דיווחים מסוימים יזכו לטיפול ישיר של צוות התגובה של החברה להגנת הטבע, בסיוע מתנדבים, לדוג’ הסרת רשתות רפאים, מבצעי ניקיון פסולת ימית, מעקב וטיפול במינים פולשים (בסיוע חוקרים מהאקדמיה), ועוד.

יחד, נציל ונשמור על המפרץ ועל הים התיכון !


שימוש במידע מדיווחים העוסקים בעבירות על החוק:
מידע בנושא עבירות על החוק יכול לשמש ל:
יצירת בסיס נתונים על עבירות בים, לאיפיון מדויק של דפוסי עבירות (עונות, שעות, אזורים, אנשים וכו’), על מנת להכווין ולתעדף את מאמצי האכיפה.
הפניית מאמצי מודיעין כלפי גורם עברייני פרטני.
ראיה לתיק אכיפה. על מנת שדיווח ישמש באופן ישיר בתיק אכיפה, צריך:

כמה שיותר פרטים מזהים, לרבות ראיות תומכות (למשל, רצוי שתמונה המתעדת אירוע עברייני תכלול גם את הפגיעה, גם את האמצעי הפוגע, גם את האדם הפוגע, וגם פרטים המזהים את מקום העבירה).
מוכנות לתת עדות בפני הגוף האוכף.
עדויות נוספות (דיווחים של אנשים נוספים מאותו אירוע, למשל).
רשויות האכיפה אינן מתחייבות לטפל בכל דיווח, אך אנו מתחייבים להעביר כל דיווח איכותי אל הרשויות, ולבצע מעקב אחר הטיפול בו.

What’s New

Version 3.0.1

התחדשנו בעיצוב חדש לאפליקציה עם יכולת דיווח נוחה ומהירה יותר. מהיום ניתן לדווח על תפציות ומפגעים בשלוש לחיצות פשוטות.
ביצענו כמה תיקונים ושיפורים.

Ratings and Reviews

3.3 out of 5
15 Ratings

15 Ratings

Britit ,

ברית

אי אפשר לדווח שומדבר לא עובד . או קורס כל פעם

2energycell ,

terrible application

terrible UI/UX, which makes impossible to use it!

עמליה עובד ,

עמליה עובד

אפליקציה נוחה לשימוש

App Privacy

The developer, Yigal Amor, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education