Screenshots

Description

הוא מוקד לטיפול בדיווחי ציבור אודות מפגעים SeaWatch

הוא מוקד לטיפול בדיווחי ציבור אודות מפגעים SeaWatch
בים התיכון ומפרץ אילת. המוקד מופעל על ידי צוות החברה להגנת הטבע, ומטרתו לשפר את מצבו האקולוגי של הים התיכון ומפרץ אילת ולאפשר לציבור מעורבות ישירה בהצלת הים.

הוא מוקד פעולה, ולכן איכות הדיווח היא קריטית SeaWatch
ליכולתנו לטפל בהצלחה בבעיה.
זו גם הסיבה שאין אנו מקבלים דיווחים אנונימיים, ויש חובה להשאיר פרטי קשר על מנת שנוכל ליצור עמך קשר ולקבל פרטים נוספים על המפגע לצרכי טיפול אפקטיבי.

פרטי הקשר ישארו חסויים, ובמפת הדיווחים יהיה שימוש רק בכינוי שבחרת.
הדיווחים מגיעים למוקד הפניות שלנו ונבדקים.
דיווחים שנמצאו מפורטים ואמינים מועברים לטיפול הרשויות הרלוונטיות (רשות הטבע והגנים, אגף הדיג במשרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות).
אנו מבצעים מעקב אחר הטיפול בפניות, ומוציאים דוח שנתי העוקב אחר טיפול הרשויות להסרת המפגעים ולאכיפת החוק.
דיווחים מסוימים יזכו לטיפול ישיר של צוות התגובה של החברה להגנת הטבע, בסיוע מתנדבים, לדוג’ הסרת רשתות רפאים, מבצעי ניקיון פסולת ימית, מעקב וטיפול במינים פולשים (בסיוע חוקרים מהאקדמיה), ועוד.

יחד, נציל ונשמור על המפרץ ועל הים התיכון !


שימוש במידע מדיווחים העוסקים בעבירות על החוק:
מידע בנושא עבירות על החוק יכול לשמש ל:
יצירת בסיס נתונים על עבירות בים, לאיפיון מדויק של דפוסי עבירות (עונות, שעות, אזורים, אנשים וכו’), על מנת להכווין ולתעדף את מאמצי האכיפה.
הפניית מאמצי מודיעין כלפי גורם עברייני פרטני.
ראיה לתיק אכיפה. על מנת שדיווח ישמש באופן ישיר בתיק אכיפה, צריך:

כמה שיותר פרטים מזהים, לרבות ראיות תומכות (למשל, רצוי שתמונה המתעדת אירוע עברייני תכלול גם את הפגיעה, גם את האמצעי הפוגע, גם את האדם הפוגע, וגם פרטים המזהים את מקום העבירה).
מוכנות לתת עדות בפני הגוף האוכף.
עדויות נוספות (דיווחים של אנשים נוספים מאותו אירוע, למשל).
רשויות האכיפה אינן מתחייבות לטפל בכל דיווח, אך אנו מתחייבים להעביר כל דיווח איכותי אל הרשויות, ולבצע מעקב אחר הטיפול בו.

What’s New

Version 2.0.6

Bug fixes

Ratings and Reviews

3.1 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

GIGI .k ,

ג׳וני

טוב שהוספתם גם את מפרץ אילת.. ישר כח !

2energycell ,

terrible application

terrible UI/UX, which makes impossible to use it!

Daniel_Brailovsky ,

Daniel

האפליקציה לא עולה, יש מסך לבן.
הורדה מחדש לא עזרה.

App Privacy

The developer, Yigal Amor, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education