Math Kangaroo 4+

Hoa Nguyen Quang

Designed for iPad

    • Free
    • Offers In-App Purchases

Screenshots

Description

Kangaroo International Mathematics (IKMC) is the world's largest mathematics exam, held in a non-profit format. It is organized to promote the movement of teaching and learning mathematics in an international orientation with the method of developing thinking through practical applications. The test is given in the form of multiple choice tests based on geometry, logic, arithmetic and combinatorics.

This application will help students practice with the IKMC exam questions to get the best results in the exam.

This application includes three main functions:
1. Elective Exercises: Helps students to easily practice question types based on Geometry, Logic, Arithmetic and Combinatorics topics.
2. Practice: Each test will have 10 questions to help students get to the real test.
3. Exam Questions: Helps students to test real exams from previous years.

Wish you good study and test
**************************************************************
Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) là kỳ thi Toán học lớn nhất thế giới, được tổ chức với hình thức phi lợi nhuận. Nó được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy phong trào dạy và học Toán theo định hướng quốc tế với phương pháp phát triển tư duy thông qua các bài toán ứng dụng thực tế. Đề thi được đưa ra dưới dạng trắc nghiệm dựa trên các chủ đề là Hình học, Logic, Số học và Tổ hợp.

Ứng dụng này sẽ giúp cho các học sinh luyện tâp với các loại câu hỏi bài thi IKMC để đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi này.

Ứng dụng này bao gồm 3 chức năng chính sau:
1. Bài tập tự chọn: Giúp cho học sinh có thể dễ dàng luyện tập các dạng câu hỏi dựa theo các chủ đề Hình học, Logic, Số học và Tổ hợp
2. Luyện tập: Mỗi bài luyện tập sẽ có 10 câu hỏi giúp cho học sinh có thể tiếp cận dần với các bài thi thực tế.
3. Đề thi các năm: Giúp cho học sinh có thể kiểm tra các đề thi thực tế của các năm trước.

Chúc các bạn học và thi tốt

What’s New

Version 1.0.1

Support iOS 9+

App Privacy

The developer, Hoa Nguyen Quang, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Games
Games
Games
Education
Education
Education

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education