ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

The Church of Almighty God has released its first mobile app in an effort to help people from all walks of life who long for God's appearance study God's work of the last days. It contains a variety of free books, articles, hymns and videos. We invite people from all walks of life to install this app to investigate the true way.

With its rich content, The Church of Almighty God app will help guide you to follow the Lamb's footsteps and savor the sustenance of the living waters.

Home
Gospel: Sections include Selections of the Words of Almighty God, The Way to Know God, and a variety of gospel truths, helping you come to know God's work of the last days.
Revealing the Truth: This section exposes the lies and reveals the truth, helping you see through Satan's fabrications and fallacies.
Testimonies: Here you can find testimonies of God's chosen people being raptured up before God's throne and of being saved, testimonies of oppression and suffering and ultimately becoming an overcomer, and more, helping you better know God's love and salvation.
Faith and Life: True Christian testimonies from home, work, and educating their children as well as a variety of Q&As on faith will help you resolve confusion and issues you face in your faith and daily life.

Books
Download books of God's words and books of Christian experiences and testimonies with just a single tap to start enjoying this life sustenance.
With Offline Mode you can read God's words so that you can grow closer to God at any place and any time.
Customize a comfortable interface with personalized settings such as page flip animations, font size, and background color.

Videos
See the latest videos with a single tap.
Readings of God's words, gospel movies, choral works, hymn music videos, theatrical performances, and other rich content all await you, ready to guide you to learn about God's appearance and work, and bask in God's love and salvation.

Audios
With the online Audio Library you can listen to new songs of the kingdom at any time and any place.
With a variety of collections to choose from, you can easily find the hymns that you enjoy.
Create an offline audio library, download and manage multiple tracks at once for a better offline experience.
Save and share hymns you enjoy to listen to them and praise God anywhere, anytime.
Readings of God's words help you understand God's 6000-year management plan and His will to save mankind.

Devotion Plans
Recommendations has a variety of topics for you to choose from including how to welcome the Lord, the path to the kingdom of heaven, and the mystery of the way of eternal life.
With the plan searching function you can easily find what you're seeking for your devotionals.
Set reminders for devotionals to give you an alert when it's time to start your daily devotionals.

More
When you register for an account you can log in with a single click and easily browse your notes, bookmarks, and other personal content on any device.
Enable push notifications to get all the latest updates on hymns, videos, essays, and devotion plans.
In live chat we are always here to listen to your heart's voice and help you find answers.
Available in 28 different languages from around the world for your convenience.

Please get in touch with us if you'd like to learn more.

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 5.2.1

Bug fixes.

การจัดอันดับและความเห็น

4.6 จาก 5
7 รายการจัดอันดับ

7 รายการจัดอันดับ

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป The Church of Almighty God ได้ระบุว่าแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปอาจรวมถึงการจัดการข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Usage Data
  • Diagnostics

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างกันไป เช่น ตามคุณสมบัติที่คุณใช้หรือตามอายุของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

รองรับ

  • การแชร์กันในครอบครัว

    สมาชิกครอบครัวไม่เกินหกคนจะสามารถใช้แอปนี้ได้ ด้วยการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

Music
Reference
Reference

คุณอาจจะชอบ

Reference
Education
Reference
Education
Reference
Reference