Screenshot

Descrizione

Partia Socialiste e Shqipërisë

Partia Socialiste e Shqipërisë është aplikacioni web dhe mobile i dizejnuar për anëtarët e partisë për të ndërvepruar dhe komunikuar më mirë me Partinë Socialiste

Funksionet kryesore të Partisë Socialiste
Anëtarët e Partisë munden të:

• Azhornojnë dhe ndryshojnë detajet dhe informacione personale si adresën, studimet, interesa, hobi, ekspertiza dhe të dhënat e kontaktit.
• Të shikojnë aktivitetet që ndodhin në parti
• Marrin rishikimet e shtypit
• Aksesojnë qendrën e Informimit dhe lexojnë ose shkarkojnë dokumente të brëndshme të partisë, Pyetje&Përgjigje, si të veprojnë, dhe materiale të fushatës.
• Marrin njoftime
• Të japin opinionin duke u përgjigjur ne sondazhe për punën e qeverisë dhe Deputetve .
• Të rekomandojnë votues dhe të shikojnë listën e tyre që kanë rekomanduar.

Novità

Versione 1.25

Rregullime dhe përmirësime të vogla.

Valutazioni e recensioni

5,0 su 5
1 valutazione

1 valutazione

Privacy dell’app

Lo sviluppatore, Partia Socialiste e Shqipërisë, ha indicato che le procedure per la tutela della privacy dell’app potrebbero includere il trattamento dei dati descritto di seguito. Per ulteriori informazioni, consulta l’informativa sulla privacy dello sviluppatore.

Dati non raccolti

Lo sviluppatore non raccoglie alcun dato da quest’app.

Le procedure per la tutela della privacy possono variare, per esempio, in base alle funzioni che usi o alla tua età. Ulteriori informazioni

Supporto

  • “In famiglia”

    Se “In famiglia” è stato attivato, fino a sei membri della famiglia potranno usare l’app.

Ti potrebbe piacere