RIB bank 4+

AS ”Reģionālā investīciju banka”

Progettata per iPhone

    • Gratis

Screenshot iPhone

Descrizione

Pārvaldi savas ikdienas finanses ātri, ērti un droši, kur un kad tas ir nepieciešams, izmantojot RIB mobilo lietotni.
RIB mobilajā lietotnē varat:
Apskatīt kontu atlikumus, izrakstus un pēdējos darījumus
Kontrolēt un bloķēt bankas kartes
Veikt visa veida maksājumus eiro un citās valūtā
Izmantot internetbankā iepriekš izveidotus maksājumu paraugus
Nosūtīt rekvizītus
Apstiprināt maksājumus neatkarīgi no atrašanās vietas
Papildus ērtībai, nodrošinot augstākos drošības standartus, lietotnē ir iespējams aktivizēt un izmantot iebūvēto virtuālo Digipass risinājumu. Virtuālais Digipass ir lieliska alternatīva elektroniskajai Digipass ierīcei, kas finanšu pārvaldību paceļ jaunā līmenī, kur viss, kas Jums nepieciešams, lai pārvaldītu savas finanses, ir viedierīce.
Saņemt virtuālā Digipass aktivizācijas kodus ir iespējams Bankā Rīgā, J. Alunānā ielā 2 vai Bankas pārstāvniecība Ukrainā Odesā, Krasnova ielā 6/1.
Lūdzu ņemt vērā, ka lietotne nedarbosies ierīcēs, kas ir “uzlauztas” jeb Jailbroken.

Управляйте своими повседневными финансами быстро, удобно и безопасно, где и когда необходимо, используя мобильное приложение RIB!
В мобильном приложении RIB Вы можете:
Просматривать остатки на счетах, выписки и последние сделки
Контролировать и блокировать банковские карты
Совершать любые платежи в евро и других валютах
Использовать шаблоны платежей, созданные в Интернет-банке
Отправлять реквизиты
Подтверждать платежи независимо от местонахождения

Для дополнительного удобства, обеспечивая самые высокие стандарты безопасности, в приложении появилась возможность активировать и использовать встроенное виртуальное решение Digipass. Виртуальный Digipass – это отличная альтернатива электронному устройству Digipass, которая поднимает управление финансами на новый уровень, где всё, необходимое Вам для управления своими финансами, есть в смарт-устройстве.
Получить коды активации виртуального Digipass можно в помещениях Банка в Риге, по ул. Ю.Алунана 2 или в представительстве Банка в Украине, Одессе, по ул. Краснова 6/1. Просим принять во внимание, что приложение не будет работать на «взломанных» (Jailbroken) устройствах.

Для еще более удобного управления финансами мы интегрировали в приложение виртуальный Digipass.


Manage your daily finances quickly, conveniently and safely, where and when necessary, using the RIB mobile application!
RIB mobile application allows you:
To view account balances, statements and last transactions
To control and block bank cards
To make all types of payments in Euro and other currencies
To use payment samples created in the Internet Banking system
To send details
For additional convenience, ensuring the highest security standards, you can now activate and use the built-in virtual Digipass solution in the application. Virtual Digipass is a great alternative for the electronic Digipass device, bringing finance management to a new level, where your smart device provides you with everything necessary to manage your finances.
You can receive virtual Digipass activation codes at the Bank in Riga, at 2 J.Alunāna Street, or at the representative office of the Bank in Ukraine, Odessa, at 6/1 Krasnova Street.
Please note that the application will not work on Jailbroken devices.

Novità

Versione 1.1.2

Technical improvements

Privacy dell’app

Lo sviluppatore, AS ”Reģionālā investīciju banka”, ha indicato che le procedure per la tutela della privacy dell’app potrebbero includere il trattamento dei dati descritto di seguito. Per ulteriori informazioni, consulta l’informativa sulla privacy dello sviluppatore.

Dati non raccolti

Lo sviluppatore non raccoglie alcun dato da quest’app.

Le procedure per la tutela della privacy possono variare, per esempio, in base alle funzioni che usi o alla tua età. Ulteriori informazioni

Ti potrebbe piacere

Finanza
Finanza
Finanza
Finanza
Finanza
Finanza