Skolstil 2 - skrivprogram 4+

Karin Ohlis Firma

Progettata per iPad

    • 6,99 €

Screenshot

Descrizione

Skolstil 2 - med Acapela talsyntes.
Skolstil är ett enkelt skrivprogram och ett bra vektyg för att skriva sig till läsning.
När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Talsyntes läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken (inte kommatecken). Färgmarkering av ord när hela texten läses upp.

Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig att skriva för hand.
Det är enkelt att göra och skriva ut övningsblad med hjälplinjer för handskrivningsövningar.
Skrivanvisning visar skrivriktning på bokstäver och siffror.
Skriv ut färdiga övningsblad med hjälplinjer. Varje rad inleds med en bokstav med pilar som visar skrivriktning.

Dela textfiler och Pdf-filer med andra installerade appar, t.ex. Evernote, Dropbox, Google Drive.

Öppna textfiler i Skolstil 2 från andra appar.
Filer som sparas från Skolstil 2 blir unika med en tidstämpel i filnamnet.

Infoga en bild från bildarkiv eller kamera. (Endast i iPad.)
Bilden lägger sig överst i dokumentet.
Det går bara att lägga in en bild.
Första bilden raderas om ny bild läggs in.
"Korkommandon" måste vara aktiverat
(Inställningar>Allmänt>Tangentbord>Kortkommandon)

Novità

Versione 1.9

Design- och stabilitetsförbättringar

Privacy dell’app

Lo sviluppatore, Karin Ohlis Firma, ha indicato che le procedure per la tutela della privacy dell’app potrebbero includere il trattamento dei dati descritto di seguito. Per ulteriori informazioni, consulta l’informativa sulla privacy dello sviluppatore.

Dati non raccolti

Lo sviluppatore non raccoglie alcun dato da quest’app.

Le procedure per la tutela della privacy possono variare, per esempio, in base alle funzioni che usi o alla tua età. Ulteriori informazioni

Supporto

  • In famiglia

    Se “In famiglia” è stato attivato, fino a sei membri della famiglia potranno usare l’app.

Altre app di questo sviluppatore

Istruzione
Istruzione
Istruzione
Istruzione
Istruzione
Istruzione

Ti potrebbe piacere

Istruzione
Istruzione
Istruzione
Istruzione
Istruzione
Istruzione