Screenshot iPhone

Descrizione

Strefa Klienta to miejsce, w którym właściciele lokali mają możliwość sprawdzenia swojego salda, uzyskania informacji z wirtualnej tablicy ogłoszeniowej i zapoznania się z ważnymi dokumentami Wspólnoty Mieszkaniowej, w której mieszkają.Login i hasło do Strefy Klienta można uzyskać w Dziale Obsługi Mieszkańców lub od Administratora/Zarządcy obsługującego budynek.Dział Obsługi Mieszkańców :
tel. +48 22 123 90 50

Novità

Versione 1.33

- możliwość kontaktu telefonicznego

Privacy dell’app

Lo sviluppatore, TuMieszkamy, non ha fornito a Apple dettagli sulle proprie procedure per la tutela della privacy e il trattamento dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta l’informativa sulla privacy dello sviluppatore.

Dettagli non forniti

Lo sviluppatore dovrà fornire dettagli sulla privacy quando pubblicherà il prossimo aggiornamento dell’app.

Supporto

  • “In famiglia”

    Se “In famiglia” è stato attivato, fino a sei membri della famiglia potranno usare l’app.

Ti potrebbe piacere