iPhoneスクリーンショット

説明

Mai Hoa Dịch số (chữ Hán: 梅花易數) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành, bát quái kết hợp thuyết vận khí, bát quái kết hợp ngũ hành… bằng cách lập quẻ chính, hào động và quẻ biền; căn cứ vào sự vật, hiện tượng quan sát hay nghe được, đo đếm được hoặc giờ, ngày, tháng, năm xảy ra (theo âm lịch).

Ứng dụng giúp người dùng có thể dễ dàng lấy quẻ theo Mai Hoa theo thời gian

App này dùng cho những người chuyên nghiệp hiểu rõ Mai Hoa mới có thể giải đoán được những điều cần biết trong quá khứ, hiện tại hay tương lai. App này được dùng như một app hữu hiệu để xem tử vi. Mỗi người có lá số tử vi khác nhau và nghiệp quả sâu dày khác nhau. Vì vậy, app Mai Hoa giúp quí vị biết được mình phạm phải những nghiệp chướng gì từ nhiều đời, nhiều kiếp mà cần tu tập ngay trong kiếp này đê giảm trừ. Hoặc giúp ích cho cuộc sống của mình ở những kiếp sau.

情報

販売元
Minh Huynh
サイズ
6.2MB
カテゴリ
ブック
互換性

iOS 11.3以降。iPhone、iPad、およびiPod touchに対応。

言語

英語

年齢
4+
Copyright
価格
無料

サポート

  • ファミリー共有

    ファミリー共有を有効にすると、最大6人のファミリーメンバーがこのAppを使用できます。

他のおすすめ