iPhoneスクリーンショット

説明

Các chức năng chính:
+ Ghi chép nhật ký thu/chi: ứng dụng như một cuốn sổ cho phép bạn ghi chép các khoản thu, khoản chi hàng ngày, hàng tháng như lương tháng, thưởng, đổ xăng, đóng học phí, sinh hoạt phí, tiền thuê trọ v.v.
+ Xem thống kê các khoản thu, khoản chi theo tháng.
+ Cài đặt màn hình khoá yêu cầu mật khẩu.
+ Thay đổi màu chủ đề của ứng dùng
+ Các tính năng hữu ích khác được cập nhật thường xuyên theo nhu cầu của bạn, vì vậy hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn nhé, Cảm ơn bạn!

Appのプライバシー

デベロッパである"Nguyen Van Linh"は、プライバシー慣行およびデータの取り扱いについての詳細をAppleに示していません。詳しくは、デベロッパプライバシーポリシーを参照してください。

詳細が提供されていません

デベロッパは、次のAppアップデートを提出するときに、プライバシーの詳細を提供する必要があります。

サポート

  • ファミリー共有

    ファミリー共有を有効にすると、最大6人のファミリーメンバーがこのAppを使用できます。

このデベロッパのその他のApp

他のおすすめ