iPhoneスクリーンショット

説明

Ứng dụng tìm việc làm bán thời gian,
Với người lao động, nâng khả năng, thu nhập bằng việc làm thêm là nhu cầu thiết thực và ngày một tăng cao khi tỷ lệ tăng lương khó bắt kịp đà lạm phát. Tuy nhiên, tìm việc làm thêm hợp với năng lực, đáp ứng được quỹ thời gian hạn hẹp vốn phải dành cho công việc chính lại là một thách thức lớn đối với người lao động, trong khi có khá nhiều doanh nghiệp lại than khó vì không đào đâu ra nhân sự phù hợp cho các vị trí cộng tác mà họ đang tuyển dụng, ứng dụng của chung tôi sẽ giải quyết vấn đề đó cho bạn.Hãy cài đặt và làm điều đó ngay bây giờ nào!!

新機能

バージョン 2.0.5

Bug fixes and performance improvements.

情報

販売元
HANET ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD
サイズ
57.6MB
互換性

iOS 9.0以降。iPhone、iPad、およびiPod touchに対応。

言語

ベトナム語

年齢
17+
ギャンブルまたはコンテスト
位置情報
このAppは使用中に限らずあなたの位置情報を利用する場合があるため、バッテリー駆動時間が短くなる可能性があります。
Copyright
価格
無料

サポート

  • ファミリー共有

    ファミリー共有を有効にすると、最大6人のファミリーメンバーがこのAppを使用できます。

このデベロッパのその他のApp

他のおすすめ