Dự tòng 4+

Tran Minh Nghia

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

App Công Giáo tổng hợp
- Chức năng chính
Đọc Kinh Thánh Tân Ước, Cựu Ước,
Giáo lý Công Giáo ,
Từ điển Công Giáo Anh Việt, gần 3000 lời bài hát Thánh ca.
- Bài đọc và bài giảng Thánh Lễ hằng ngày

What’s New

Version 6.0

Hỗ trợ các máy dùng ios 8.0 trở lên

App Privacy

The developer, Tran Minh Nghia, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Lifestyle
Lifestyle
Games
Business

You Might Also Like

Education
Education
Reference
Reference
Education
Education