Screenshots

Description

Táto aplikácia Raiffeisen banky Vám umožňuje prístup na webovú stránku banky, kde sa môžete prihlásiť do Internet bankingu vo verzii 2 podľa Raiffeisen obchodných podmienok prostredníctvom mobilného zariadenia. Pre jej používanie je potrebné mať mobilné zariadenie s operačným systémom iOS od verzie 9, aktivovanú službu Internet banking od Raiffeisen banky a prístup k internetu.
 
Pre prihlásenie do Internet bankingu Raiffeisen banky je potrebné zadať číslo klienta (nájdete vo svojej Základnej zmluve uzatvorenej s nami), heslo do Internet bankingu a potvrdiť kódom, ktorý Vám zašleme cez SMS. Následne si po príhlásení do Internet bankingu cez aplikáciu Raiffeisen Bank SK môžete zvoliť vytvorenie rýchleho prihlásenia. Pri rýchlom prihlásení do Internet bankingu zadávate len číselný prihlasovací kód, ktorý si sami zvolíte a platí len pre mobilné zariadenie a internetový prehliadač, na ktorom ste si rýchle prihlásenie aktivovali.
 
Internet banking vo verzii 2 poskytuje nasledujúce služby:
- Sprístupnenie informácií o produkte Účet a kasička prostredníctvom prehľadu produktov a detailu
- Disponovanie finančným prostriedkami na účte prostredníctvom jednorázového platobného príkazu
- Zmena korešpondenčej adresy, emailovej adresy a čísla mobilného telefónu
- Zmena spôsobu zasielania výpisov z účtu umožnená majiteľovi účtu
- Zmena prihlasovacieho hesla pre Internet banking a Infolinku
- Rýchle prihlásenie bez nutnosti autorizácie platieb
- Aktivácia a deaktivácia rýchleho prihlásenia do Internet bankingu
- Schránka správ
 
V prípade, že máte v súvislosti s aplikáciou akékoľvek otázky, nápady alebo potrebujete riešiť konkrétny problém, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@raiffeisen.sk alebo kontaktov na webe Raiffeisen banky: https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/kontakty/
Všetky podmienky používania Internet bankingu nájdete v Raiffeisen obchodných podmienkach. Raiffeisen banka je Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka

*******

The Raiffeisen Bank application allows you to access the bank’s website, where you can log into Internet Banking, version 2 using a mobile device according to Raiffeisen’s terms and conditions. To use the application, you need a mobile device with the iOS operating system, version 9 or higher, the active Internet Banking service from Raiffeisen Bank, and Internet access.
To log into Raiffeisen Bank Internet Banking, enter your client number (given in your Framework Contract with us) and your Internet Banking password, and then confirm the login using the code you receive from us in an SMS. After logging into Internet Banking using the Raiffeisen Bank SK application, you can create a quick login option. When using the quick login option to access Internet Banking, simply enter your own numeric login code. This code is only valid for the mobile device and the browser you used to activate the quick login option.

The Internet Banking, version 2, offers the following services:
- Access to information about the Account and Savings product using the product overview and details functions
- Allocation of funds on the account using one-time payment orders
- Change of postal address, e-mail address and mobile phone number
- The account owner may change how account statements are delivered.
- Change of the login password for Internet Banking and Helpdesk
- Making payments (when the quick login is set up, no further confirmation using SMS codes is needed)
- Activation and deactivation of the quick login option for Internet Banking
- Message inbox

Should you have any questions, ideas or problems related to the application, please contact us via e-mail at info@raiffeisen.sk or using the contact details on the Raiffeisen Bank website: https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/kontakty/
Terms of use for Internet Banking are given in Raiffeisen’s terms and conditions. Raiffeisen Bank is Tatra banka, a.s., branch – Raiffeisen banka

What’s New

Version 2.0.1

- Opravy chýb a drobné vylepšenia pre zvýšenie spokojnosti používateľov.

Information

Provider
Tatra banka, a.s.
Size
16.5 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2017 Tatra banka, a.s.
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer