Screenshots

Description

РайМобайл - Мобилно банкиране на Райфайзенбанк (България)

Допълнителна регистрация за ползване на приложението не е необходима.

Достатъчно е да сте потребители на Райфайзен ОНЛАЙН, тъй като достъпът до мобилното банкиране е възможен със същото потребителско име и парола.

С мобилното банкиране за iphone и ipad получавате:
• Бърз вход с ПИН, пръстов отпечатък или лицево разпознаване
• Информация за актуален баланс и движение по вашите регистрирани сметки
• Информация за наличност и движения по банкови карти
• Информация за вашите депозитни и кредитни продукти в банката
• Плащане на битови сметки
• Извършване на преводи в местна и чуждестранна валута до 5 000 лв. при потвърждаване с допълнително средство за сигурност - SMS код или ТОКЕН.*
• Извършване на преводи към предварително зададени образци и получатели в Райфайзен ОНЛАЙН
• Преглед на текущи валидни съобщения
• Push нотификации
• Запазване на преводи като образци
• Регистрация на клиенти на Банката физически лица за РайМобайл
• Възстановяване на забравена парола за физически лица

* Преводи между собствени сметки на физически лица могат да се извършват без SMS код или Токен до 15 000 евро или равностойност в лева.

Продължаваме да работим в посока развиване и подобряване на услугата за мобилно банкиране.

RaiMobile - Mobile banking from Raiffeisenbank (Bulgaria)

Additional registration for the mobile application is not required if you already have Raiffeisen ONLINE access. Just sign in with the same login credentials.

With RaiMobile you can easily:
• Fast login with PIN, TouchID, FaceID
• View details and transaction history on your registered accounts
• Access information about available amounts and bank card transactions
• Check the status of your deposit and credit products in the bank
• Pay your bills
• Execute funds transfers in local and foreign currency up to 5 000 BGN upon confirmation with additional security tool - SMS code or TOKEN.*
• Make funds transfers to pre-defined templates and beneficiaries from Raiffeisen ONLINE
• Receive information messages
• Push notifications
• Save executed payments as templates
• Registration for Raiffeisen ONLINE for private individuals of the bank
• Resetting the password for private individuals
* For private individuals, transfers between own accounts can be done without SMS code or Token confirmation up to EUR 15 000.

We are committed to further developing and improving our services for mobile banking.

What’s New

Version 3.8.2

РайМобайл е новото име на мобилното банкиране на Райфайзенбанк (България)

RaiMobile is the new name of the mobile banking app of Raiffeisenbank (Bulgaria)

Information

Provider
Raiffeisenbank Bulgaria EAD
Size
44.7 MB
Category
Finance
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer