Từ Điển Việt Nga (Vietnamese Russian Dictionary‪)‬ 4+

Le Tuan

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Từ Điển Việt Nga phát âm chuẩn, sử dụng OFFLINE, không cần kết nối internet.
Ngoài chức năng tra từ, phần mềm còn bao gồm câu ví dụ đi kèm và hình ảnh minh hoạ trực quan.

Phần mềm bao gồm những chức năng chính sau:

- Từ điển Việt Nga có phiên âm và phát âm chuẩn.

- Tra từ Việt Nga hơn 200.000 từ dịch chuẩn.

- Câu ví dụ đi kèm mỗi từ cần tra.

- Có hình ảnh tương ứng với các từ cần tra.

- Lưu lịch sử tra từ theo số lần tra, thời gian tra.

What’s New

Version 1.0.0

Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

App Privacy

The developer, Le Tuan, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Education
Education
Education
Education
Education
Education

You Might Also Like

Reference
Reference
Education
Reference
Education
Education