iCIC for CIs 4+

NATIONAL CREDIT INFORMATION CENTRE OF VIETNAM

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Ứng dụng phát hành bởi Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Thông qua ứng dụng này, Tổ chức tín dụng có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thông qua việc khai thác thông tin nhu cầu tín dụng của khách hang trên Cổng thông tin kết nối. giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tìm kiếm khách hang và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.

Tổ chức tín dụng có thể giới thiệu các gói sản phẩm tín dụng, các chính sách tín dụng ưu đãi dành cho khách hang, các thủ tục hồ sơ cần thiết đối với từng món vay; có thể tìm kiếm, khai thác thông tin về nhu cầu tín dụng của khách hang trên phạm vi cả nước; có thể kiểm tra nhanh mức độ tín nhiệm của khách hang; có thể khai thác các số liệu thống kê về nhu cầu tín dụng; có thể quản lý các user khai thác nhu cầu của đơn vị mình.

What’s New

Version 2.0.0

Thay đổi lại icon ứng dụng.

App Privacy

The developer, NATIONAL CREDIT INFORMATION CENTRE OF VIETNAM, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance