iPhone 스크린샷

설명

Гялс төгрөг ХЗХ-ны цахим зээлийн аппликэйшн нь интернетэд холбогдсон гар утсанд суурилж, гишүүдийнхээ санхүүгийн хэрэгцээг түргэн шуурхай хангахад зориулсан зээлийн эрхийн үйлчилгээ юм.

Зээлийн эрх
Өөрийн зээлийн эрхийн лимитэд багтаан хүссэн үедээ, хүссэн хэмжээгээр, хэдэн ч удаа зээл авах боломжтой.
Зээл авахад барьцаа хөрөнгө шаардахгүй,
Дансны үлдэгдэл, хуулгаа лавлах боломжтой,
Таны эргэн төлөлтийн дүнгээр зээлийн эрхийн хэмжээ нэмэгдэнэ.
Та зээлийнхээ ашигласан хоногоор тооцон хүү төлөх давуу талтай.
Зээлийн эрх 12 сар хүртэлх хугацаатай, нэг сая хүртэлх төгрөгийн зээлийн эрхийн лимит олгох боломжтой.

Зээлийн эргэн төлөлт
Сард үндсэн зээлийн 10%-ийг ашигласан хоногийн хүүгийн хамт эргүүлэн төлөөд үлдсэн төлбөрийг санхүүгийн боломжтой үедээ хэзээ ч, хэдэн ч удаа дурын хэмжээгээр төлөх боломжтой. Хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд үндсэн хүүгийн 20%-иар тооцож нэмэгдүүлсэн хүү төлнө.

Хэрхэн хэрэглэгч болох вэ?
Та Гялс төгрөг ХЗХ-ны өөрт ойрхон салбар нэгжид бичиг баримттайгаа очин гишүүн болж, нэг удаа зээлийн гэрээ байгуулснаар интернетэд холбогдсон дурын гар утсаа ашиглан орон зай, цаг хугацаа үл харгалзан хүссэн үедээ зээл авах боломжтой болно.

새로운 기능

버전 1.0.4

- Performance improvements
- Сайжруулалт

평가 및 리뷰

5.0/5
1개의 평가

1개의 평가

정보

제공자
Gyals tugrug Savings and Credit Union
크기
58.4MB
카테고리
금융
호환성

iOS 8.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

영어

연령 등급
4+
저작권
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.