스크린샷

설명

Bất động sản Bảo Lộc - Một ứng dụng tiện lợi và nhỏ gọn giúp bạn tìm kiếm nhanh đầy đủ và chính xác nhất mọi thông tin về bất động sản tại Việt Nam.
Với ứng dụng nhỏ gọn và hữu ích này, bạn có thể:
- Tìm kiếm bất động sản mọi lúc mọi nơi.
- Cập nhật tin tức bất động sản nhanh chóng và tiện lợi nhất.
- Tiếp cận thông tin đầy đủ và chính xác về dự án và nhà môi giới bất động sản.
- Lưu lại các tin rao bất động sản mà bạn quan tâm.
- Đăng ký và đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên http://qnhadat.com hoặc http://gpsbatdongsan.com.
- Quản lý tài khoản cá nhân trên http://qnhadat.com hoặc http://gpsbatdongsan.com.
- Chia sẻ tin rao và tin bài mà bạn yêu thích với bạn bè và người thân.
- Gọi điện, nhắn tin, và gửi email tương tác trực tiếp trên màn hình điện thoại mà không cần thoát ra khỏi ứng dụng.

새로운 기능

버전 1.1.3

Sửa lỗi đăng bài khi không chọn mô tả

정보

제공자
INFORMATICS QTC CORPORATION
크기
29.5MB
카테고리
비즈니스
호환성

iOS 10.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

영어

연령 등급
4+
저작권
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목