iPhone 스크린샷

설명

bData co.,ltd giới thiệu với các bạn một trong những puzzle game hay nhất hiện nay. Mang phong cách Teris nhưng đã cải tiến về cách chơi mang lại sự hứng thú và độc đáo hơn. Hãy cùng tham gia và khám phá nhé!

정보

제공자
bdata company limited
크기
7.5MB
카테고리
게임
호환성

iOS 10.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

영어

연령 등급
4+
저작권
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.