iPhone 스크린샷

설명

Tải ứng dụng Grabooking và tìm thông tin về đồ ăn, đồ uống, địa điểm ăn uống và được giảm giá tới 70% khi bạn đặt chỗ từ Grabooking. Với Grabooking bạn có thể đánh giá món ăn, dịch vụ nhà hàng, nhận phiếu giảm giá và đặt bàn nhanh chóng trong vài giây. Trí thông minh nhân tạo của chúng tôi giúp tìm kiếm thông minh và nhận dạng giọng nói cho phép bạn tìm kiếm bất kỳ đồ ăn, thể loại nhà hàng, tên nhà hàng hoặc giảm giá nào trong vài giây!

Những chức năng nổi bật:
-Đặt chỗ và nhận giảm giá.
-Đặt chỗ nhà hàng bằng cách sử dụng hệ thống nhận dạng giọng nói.
-Đánh giá nhà hàng theo món ăn, dịch vụ.
-Nhận giảm giá, phiếu giảm giá từ các nhà hàng đối tác của chúng tôi.
-A.I. thúc đẩy tìm kiếm thông minh để giới thiệu thực phẩm cho bạn.
-Video đánh giá nhà hàng từ Grabooking.

------------------------------------------------------------------------------

Download Grabooking and find information regarding food, drinks, location, and get up to 70% discount when you book from Grabooking. With Grabooking you can review food, the restaurant service, get coupons and book a table quickly within seconds. Our artificial intelligence driven smart search, and voice recognition allows you to search for any individual food, food category, restaurant name, or discounts within seconds!

Main features:
-Book restaurants with discounts
-Book restaurants by using voice recognition system
-Rate each restaurant by food, and service
-Get discounts, coupons from our partnered restaurants
-A.I. driven smart search to recommend food for you
-Restaurant review videos from Grabooking

새로운 기능

버전 3.0.1

- Cập nhật giao diện mới.
- Sửa một số lỗi.
- Mang đến trải nghiệm dễ dàng hơn cho người dùng.

평가 및 리뷰

5.0/5
1개의 평가

1개의 평가

정보

제공자
Easy Food Technology Solutions Company Limited
크기
126.9MB
카테고리
음식 및 음료
호환성

iOS 9.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

한국어, Central Kurdish, 구자라트어, 그리스어, 네덜란드어, 덴마크어, 독일어, 러시아어, 루마니아어, 마라타어, 말라얄람어, 말레이어, 버마어, 베트남어, 벵골어, 부크몰 노르웨이어, 스와힐리어, 스웨덴어, 스페인어, 슬로바키아어, 아랍어, 아프리칸스어, 영어, 우르두어, 이탈리아어, 인도네시아어, 일본어, 중국어, 중국어(번체), 체코어, 크로아티아어, 타갈로그어, 타밀어, 태국어, 터키어, 텔루구 문자, 펀잡어, 포르투갈어, 폴란드어, 프랑스어, 핀란드어, 헝가리어, 히브리어, 힌두어

연령 등급
12+
드문/경미한 술, 담배 또는 약물의 사용 또는 언급
저작권
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목