iPhone 스크린샷

설명

Dịch vụ cho thuê xe du lịch từ 9 – 45 chỗ chất lượng cao với đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, tận tâm, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và vận tải.

새로운 기능

버전 1.4.2

Sửa lỗi thông báo lái xe

정보

제공자
HAVAZ COMPANY LIMITED
크기
38.1MB
카테고리
여행
호환성

iOS 9.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

영어

연령 등급
4+
위치
이 앱은 실행 중이지 않을 때도 위치 기능을 사용하므로 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
저작권
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목