iPhone 스크린샷

설명

Біз 2014 жылдан бастап барлық білім беру бағдарламаларының статистикасын талдадық және келесі параметрлерді ескердік: гранттар саны, грантқа өтінімдер саны және грантқа өту балдары:
- Cіз грантқа түсе алуыңыз үшін, біз сізге 50 000 гранттың ішінен ең жарамдысын тауып береміз.
- Өзіңіз армандайтын жоғарғы оқу орыны жайында толығырақ ақпарат ала аласыз
- Қосымша бонустар алыңыз: cіз біздің қосымша арқылы жоғарғы оқу орындарының ішкі грантын ұтып ала аласыз.
- Жаңадан тіркелген қолданушылар гранқа түсу мүмкіндіктерін 3 мәрте тегін тексере алады.

새로운 기능

버전 2.3.2

Білім беру бағдарламаларының кейбір топтарындағы гранттар саны туралы ақпараттың болмауына байланысты қате жөнделді.

앱이 수집하는 개인정보

개발자(RobiGroup)가 앱의 개인정보 수집에 아래 설명된 데이터 처리가 포함될 수 있다고 표시했습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참고하십시오.

사용자에게 연결된 데이터

다음 데이터가 수집되어 신원에 연결될 수 있습니다.

  • 연락처 정보
  • 사용 데이터
  • 진단

사용자에게 연결되지 않은 데이터

다음 데이터가 수집될 수 있지만 신원에는 연결되지 않습니다.

  • 진단

개인정보 수집은 사용하는 기능이나 연령 등에 따라 다를 수 있습니다. 더 알아보기

정보

제공자
RobiGroup, TOO
크기
20.8MB
카테고리
교육
호환성

iOS 9.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

영어

연령 등급
4+
저작권
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목