iPhone 스크린샷

설명

Detta är en klient för arbetsordersystemet mWork.

Dags för effektivare arbetsorderhantering?

Vill du höja er effektivitet och kundservice?

mWork® är ett lättanvänt ärendehanteringssystem för företag och organisationer med mobil personal där kommunikation mellan administration och personal utgör en central del av den dagliga verksamheten.
På ett enkelt sätt kan du även kommunicera med dina kunder via kundwebb, mail eller sms.

새로운 기능

버전 1.282

Buggfixar

앱이 수집하는 개인정보

Enovation AB 개발자가 개인정보 처리방침 및 데이터 처리 방식에 관한 세부사항을 Apple에 제공하지 않았습니다. 자세한 내용은 개발자의 개인정보 처리방침을 참고하십시오.

세부사항이 제공되지 않음

개발자가 다음번에 앱 업데이트를 제출할 때 개인정보 보호 세부사항을 제공해야 합니다.

정보

제공자
Enovation AB
크기
2.4MB
카테고리
비즈니스
호환성

iOS 8.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

스웨덴어, 영어

연령 등급
4+
저작권
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

좋아할 만한 다른 항목