iPhone 스크린샷

설명

Оон апп нь онлайн бараа захиалгын апп бөгөөд бидэнтэй хамтран ажилладаг бараа борлуулагч компаниудаас та ямар нэгэн дундын харилцаагүйгээр (худалдааны төлөөлөгчгүй) талх, сүү, ундаа, архи гээд өргөн хэрэглээний бараа гээд танай дэлгүүрт шаардлагатай бүх л бараа бүтээгдэхүүнүүдийг онлайнаар шууд захиалах боломжтой. Мөн манай апп.н давуу талууд нь :

- худалдан авалт хийсэн түүхээ харах боломжтой

- realtime буюу шууд захиалга хийх боломжтой

- Байгууллагуудын шинэ бараа бүтээгдэхүүнүүдийг мэдэгдэл хэлбэрээр харах боломжтой

- Апп.н талаар санал хүсэлт илгээх боломжтой

Тухайн бүтээгдэхүүн борлуулагч байгууллагуудын талаар мэдээлэл авч холбогдох боломжтой

새로운 기능

버전 1.1.2

Заавар оруулав

정보

제공자
Bolorhuu Narantsetseg
크기
43.4MB
카테고리
쇼핑
호환성

iOS 8.0 버전 이상이 필요. iPhone, iPad 및 iPod touch와(과) 호환.

언어

영어

연령 등급
4+
저작권
가격
무료

지원

  • 가족 공유

    가족 공유를 설정하면 최대 6명의 가족 구성원이 이 앱을 사용할 수 있습니다.

이 개발자의 앱 더 보기

좋아할 만한 다른 항목